Tips för pool eller spa

Hur fyller du på med vatten på bästa sätt och vad händer när den ska tömmas?

Var sparsam med vattnet

Tänk på att det är dricksvatten du använder. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt:

  • Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten.
  • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Då finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet. Har man backventil installerad är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.
  • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne, fyll gärna poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du avdunstningen av vatten och den blir lättare att hålla ren.
  • Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Rening av pool och spa

Hur ska man tänka kring rengöring av poolen?

Det bästa är naturligtvis att inte använda poolkemikalier alls och det finns några miljövänliga alternativ till de traditionella metoderna. Exempelvis kan man använda sig av UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för att rena med klor.

Använder man trots detta poolkemikalier bör man tänka på att inte överdosera och alltid läsa användarinstruktionerna för produkten.

Att tömma pool eller spa

  • Tömning ska så långt det är möjligt ske genom infiltration på din egen tomt, över en gräsyta eller liknande
  • Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan
  • Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning
  • Att tömma ut poolvatten i gatubrunnar är inte tillåtet. Vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemet ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet.

Att anlägga pool eller spa

Först och främst kan bygglov behövas och ska du ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en VA-anmälan Öppnas i nytt fönster.. Anmälan ska innehålla en ritning som visar var på tomten poolen är placerad eller ska placeras och var eventuella vatten- och avloppsledningar från poolen är kopplade till det befintliga ledningssystemet inom fastigheten.

Kom ihåg att bestämmelser i ABVA gäller vid inkoppling till det kommunala avloppsnätet för spillvattnets sammansättning. ABVA är förkortning för Allmänna bestämmelser för användande av Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via e-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 mars 2024