Avloppsreningsverk

Reningsverket tar hand om vårt nyttjade vatten. Det renas och återförs till naturens eviga kretslopp.

Tidaholm stads reningsverk

Stadens reningsverk ligger vid Tidan och tar emot avloppsvatten och renar det i tre steg. Mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade vattnet passerar sedan genom polerdammar och våtmarker för att till sist släppas ut i Tidan. Avloppsslammet som separerats från vattnet pumpas vidare in i rötkammaren. Slammet rötas och bildar gas som används för att driva själva reningsprocessen och för att värma reningsverkets lokaler. Restprodukten, det rötade slammet, återförs till naturen i energiodlingar och som anläggningsjord.

Övriga avloppsverk

Vi har också ett antal mindre reningsverk i Gälleberg, Fröjered och Folkabo. Dessa verk har lite enklare rening och i vissa fall mer naturnära metoder.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

För akuta frågor om driftstörning under beredskapstid

Telefon: 0703-31 60 86

Beredskapstid: Vardagar 16-07 samt helger

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024