Avlopp & vatten

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för det kommunala avloppsnätet och för produktion och distribution av dricksvatten inom kommunens verksamhetsområden.

Bor du i närheten av ett verksamhetsområde kan du alltid fråga om möjlighet att ansluta till det kommunala nätet, antingen via egen anslutning eller genom att bilda en vatten- och avloppsförening med dina grannar.

Du som inte har tillgång till kommunalt vatten måste själv ordna med din vattenförsörjning. I Tidaholms kommun finns ca 1 000 fastigheter med egen brunn.

Det som gäller för dricksvatten gäller även för avlopp. Den som inte kan ansluta sig till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att avloppsvattnet som släpps ut från hushållet renas innan det når grundvatten eller vattendrag genom att anordna en enskild avloppsanläggning. I Tidaholms kommun finns ungefär 1 500 fastigheter med enskilt avlopp.

En viktig skillnad mellan en dricksvattenbrunn och en avloppsanläggning (förutom syftet med anläggningen) är att för en dricksvattenbrunn behöver man inget speciellt tillstånd, men för en enskild avloppsanläggning krävs alltid tillstånd.

Här finns information om:

Kontakt

VA / Renhållning

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 januari 2019