Avlopp & vatten

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för det kommunala avloppsnätet och för produktion och distribution av dricksvatten inom kommunens verksamhetsområden.

Du som inte har tillgång till kommunalt vatten måste själv ordna med din vattenförsörjning. I Tidaholms kommun finns ca 1 000 fastigheter med egen brunn.

Bor du i närheten av ett verksamhetsområde har du möjlighet att fråga om att få ansluta till det kommunala nätet, antingen via egen anslutning eller genom att bilda en vatten- och avloppsförening med dina grannar.

Det som gäller för dricksvatten gäller även för avlopp. Den som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att avloppsvattnet som släpps ut från hushållet renas innan det når grundvatten eller vattendrag genom att anordna en enskild avloppsanläggning. I Tidaholms kommun finns ungefär 1 500 fastigheter med enskilt avlopp.

En viktig skillnad mellan en avloppsanläggning och en dricksvattenbrunn (förutom syftet med anläggningen) är att för en enskild avloppsanläggning krävs alltid tillstånd medan man för en dricksvattenbrunn i allmänhet inte behöver det. Observera att det gäller dricksvattenbrunnar för en- och tvåbostadshus. För större anläggningar som betjänar verksamheter eller flera bostäder kan det krävas tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap. 9 §. Tillstånd ges av mark- och
miljödomstolen och anmälan om vattenuttag görs till länsstyrelsen.

Här finns information om:

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 januari 2024