Vatten - avstängning och påkoppling

När du som fastighetsägare eller entreprenör behöver beställa en planerad vattenavstängning och eller påkoppling i fastighetens VA-servis ska du i förväg kontakta kundtjänst för VA/Avfall.

Du behöver ta kontakt med oss fem arbetsdagar före planerat arbete. Det gäller både för enskild fastighet, flerbostadshus och vattensamfällighet.

Beställda arbeten debiteras enligt gällande VA-taxa.

Bokningsbara tider

  • Måndag - torsdag mellan kl. 8-15.45
  • Fredag mellan kl. 8-12

Uppgifter som vi behöver från dig

  • Vilken fastighet arbetet gäller
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Önskat datum och klockslag för avstängning och/eller påkoppling
  • Information om det samtidigt ska göras en ny- eller ominstallation av fastighetens vattenmätare

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:25 oktober 2023