Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.

 • 2019-11-07

  Sammanträdes­protokoll från samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019-10-01


  Läs mer
 • 2019-11-06

  Kungörelse: Ansökan om bygglov för transformator­stationer


  Läs mer
 • 2019-11-05

  Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-24


  Läs mer
 • 2019-11-05

  Sammanträdes­protokoll från kommunfullmäktige 2019-10-28


  Läs mer
 • 2019-11-04

  Detaljplane­ändring: Fallet 12 & 13, Tidaholms tätort


  Läs mer
 • 2019-10-29

  Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-24


  Läs mer
 • 2019-10-25

  Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17


  Läs mer
 • 2019-10-24

  Sammanträdes­protokoll från samhällsbyggnads­nämnden 2019-10-17


  Läs mer
 • 2019-10-24

  Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-24


  Läs mer
 • 2019-10-24

  Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2019-10-15


  Läs mer

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2019