Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.

 • 2019-09-20

  Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 2019-09-30


  Läs mer
 • 2019-09-19

  Sammanträdes­protokoll från jävsnämnden 2019-09-19


  Läs mer
 • 2019-09-19

  Sammanträdes­protokoll från samhällsbyggnads­nämndens arbetsutskott 2019-09-05


  Läs mer
 • 2019-09-18

  Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18


  Läs mer
 • 2019-09-17

  Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-09-17


  Läs mer
 • 2019-09-17

  Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-12


  Läs mer
 • 2019-09-12

  Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-09-03


  Läs mer
 • 2019-09-12

  Sammanträdes­protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågor 2019-09-04


  Läs mer
 • 2019-09-10

  Sammanträdes­protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-09-10


  Läs mer
 • 2019-09-04

  Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04


  Läs mer

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2019