Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.


 • Sammanträdes­protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-03


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från samhällsbyggnads­nämnden 2021-02-25


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-02-23


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2021-02-23


  Läs mer

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2021-02-09


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet 2020-12-17


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från Samordningsförbundet 2020-11-24


  Läs mer

 • Sammanträdes­protokoll från valnämnden 2021-02-10


  Läs mer

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 december 2020