Särskilda boenden

Information med anledning av covid-19: Det är fortsatt viktigt att smitta inte kommer in på våra boenden. Vill du besöka en anhörig eller vän rekommenderar vi att du kontaktar avdelningen först och följer personalens instruktioner på plats.

Inom kommunen finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning, är äldre eller som har andra behov av stöd och som gör att du inte längre kan bo i eget boende.

Här får du information om kommunens särskilda boenden, i bland kallat äldreboende, och andra typer av anpassade boenden.

Här finns även information om:

Information med anledning av Covid-19

Den som redan är skör kan drabbas svårt av en infektion som hade varit mild för någon annan. För att förhindra att smittor sprids bland våra äldre är det viktig att alla fortsätter följa rekomendationer vid besök på särskilda boenden. Detta för att minska riskerna att covid-19 sprids på våra boenden.

Kom bara på ett besök om du känner dig fullt frisk!

Vill du besöka en anhörig eller vän rekommenderar vi att du kontaktar avdelningen först och bokar ditt besök, samt följer personalens instruktioner på plats.

Besöket sker i lägenhet/rummet, ej i de gemensamma utrymmena.

En annan uppskattad gest kan vara ett telefonsamtal eller ett brev (kanske med några fotografier).

Särskilt boende

När dina behov av vård och omsorg är så stora och omfattande att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett särskilt boende.
 
Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet är att du ska kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.
Vilket innebär att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp.

Du har fortfarande ansvar för ditt liv och din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen på det särskilda boendet.

Ansök om särskilt boende hos kommunens boendehandläggare.

Övriga särskilda boendeformer

Till övriga särskilda boendeformer hör också:

  • Stödboenden för personer med funktionsnedsättning
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn
  • Familjehem

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Kontakt

Boendehandläggare

Telefon: 0502-60 64 73

Telefontid: mån-fre kl. 8-9.30


Biståndshandläggare

Telefon: 0502-60 64 37, 60 64 32

Telefontid: mån-fre kl. 8-9.30


E-post: socialforvaltningen@tidaholm.se

Besök: Telefongatan 4

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 februari 2023