Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet kan omfatta personlig vård, serviceinsatser, mat och måltider, tygghetslarm och enklare förebyggande tjänster. 

Här finns även information om:

Hemtjänst

Om du inte längre själv kan klara dina hushållssysslor, eller behöver hjälp med din personliga vård och omsorg kan du ansöka om hemtjänst.

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet är att du ska kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Vilket innebär att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp.

Du har fortfarande ansvar för ditt liv och din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med hemtjänsten.

Ansök om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer samt öka tryggheten i hemmet.

Trygghetslarmet kan bäras runt halsen eller runt handleden. Du larmar genom att trycka på en bärbar larmknapp eller på trygghetslarmet. Efter en stund får du svar och kan prata med personal och meddela vad du behöver hjälp med.

Det kan vara bra att veta att när du larmar är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer för att hjälpa dig.

Trygghetslarmet är helt digitalt och är anslutet till en larmcentral. Larmet testas kontinuerligt och hemtjänsten får meddelande om larmet av någon anledning  skulle sluta att fungera. Hemtjänstpersonalen kontrollerar då ditt larm.

Ansök om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Om du inte längre behöver ditt trygghetslarm kontaktar du din biståndshandläggare för att avsluta trygghetslarmet.

Vid försummelse av larmutrustning blir du ersättningsskyldig för larm och larmknapp.

Mat och måltider

Har du svårt för att laga din mat själv. Då kan du få färdiglagad varm mat levererad hem till din bostad.

Matdistribution är en biståndsbedömd insats som du behöver ansöka om hos kommunens biståndshandläggare.

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna kan se olika ut för varje person.

Kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering

Huvudregeln är att du vid behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar Närhälsan i Tidaholm Länk till annan webbplats..

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • bedömts behov av hemsjukvård, det vill säga sjukvård- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.
  • bor i särskilt boende, tillfälligt vistas på en korttidplats eller dagverksamhet

För att få kommunal hälso- och sjukvård ska behovet vara vara sammanhängande över tid och insatserna ska planeras nogrannt. 

Hjälpmedel

Huvudregeln är att du, vid behov av hjälpmedel, i första hand kontaktar Närhälsan rehab i Tidaholm Länk till annan webbplats..

Kommunen ansvara för hjälpmedel för personer som:

  • bedömts behov av hemsjukvård, det vill säga sjukvård- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.
  • bor i särskilt boende, tillfälligt vistas på en korttidplats eller dagverksamhet

Nödvändig tandvård

Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård. Du betalar då samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler.

Munhälsobedömning

Du som har intyg om nödvändig tandvård och som har ett stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist där tyngdpunkten liggir i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal.

Syn- och hörsel

Har du syn eller hörselnedsättning, då kan du få hjälp, stöd och råd från kommunens syn- och hörselinstuktör helt gratis.

Är du synskadad kan du få hjälp med att träna vissa moment i eller utanför bostaden. Du kan även få hjälp med att bl. a. markera upp trappor, spis och tvättmaskin eller få information om olika typer av beslysningar och synhjälpmedel.

Har du en hörselnedsättning kan du få stöd med en enklare felsökning på din hörapparat. Du kan även få hjälp med att byta batterier, slang eller rengöring samt få information om hörselhjälpmedel.

Kontakta syn- och hörselinstruktören på telefonnummer 0502-60 64 20.

Säkerhetsservice

Magnus Thorsell i sin servicebil

Säkerhetsservice erbjuds till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och som bor i Tidaholms och Falköpings kommuner. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att skapa trygghet samt förebygga och minska olyckor i hemmet.

Säkerhetsservice utförs av personal från Räddningstjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster i ditt hem.

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Fästa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner och tavlor
  • Montera brandvarnare

Säkerhetsrond i hemmet

Vid en säkerhetsrond går vi tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

I checklistan noteras de brister och åtgärder som bör göras. En del brister kan du åtgärda själv medan andra kanske du behöver hjälp med.

Säkerhetsronden och övriga insatser är gratis. Du betalar endast för eventuellt material som glödlampor, halkskydd och likande.

Säkerhetsservice och säkerhetsrond utförs av Magnus Thorsell som arbetar inom räddningstjänsten.

Kontakt

Magnus Thorsell

Telefon: 0515- 88 58 04

Telefontid: mån-fre kl. 8-12

E-post: magnus.thorsell@falkoping.se

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten eller så kan du läsa här Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefon:

0502 - 60 60 00

Telefontid: mån-fre kl. 8-9.30

Besök: Telefongatan 4

E-post: social.omvardnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 juni 2024