Resor

Det finns många olika sätt att resa på och flera typer av allmänna kommunikationer som är tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning. Bland annat färdtjänst, flextrafik och närtrafik samt de allmänna kommunikationerna.

Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas den som är folkbokförd i Tidaholms kommun och på grund av stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Hur du ansöker om färdtjänst hittar du på sidan Resor och skolskjutsar.

Seniorbiljett

Tidaholms kommun erbjuder seniorbiljett till sin äldre invånare. Seniorbiljetten är gratis och med den kan du åka fritt inom Tidaholms kommun.

Fakta Seniorbiljett

När kan du få en biljett?

Från 75 år

Var gäller biljetten?

Inom Tidaholms kommun

När gäller biljetten?

Dygnet runt

Vilka linjer gäller den på?

Alla Västtrafiks linjer och Närtrafik, men inte vid resor med Flextrafik

Beställning

Du som bor i Tidaholms kommun får ett brev från oss några veckor innan du fyller 75 år. När du fått brevet kan du beställa en biljett.

Så här visar du biljetten ombord

Resa med seniorbiljett:

Visa din seniorbiljett för kortläsaren när du går ombord. Klart!

Resa med seniorbiljett med kontoladdning på biljetten:

  • Tryck på knappen T.
  • Visa din biljett för kortläsaren.
  • Visa biljetten för kortläsaren när du gå av igen.

Upprepa när du byter till ett nytt fordon.

Att ha med på resan

  • Seniorbiljett
  • Legitimation

Flextrafik

Flextrafik är kollektivtrafik för dig som har fyllt 75 år eller är beviljad färdtjänst. Du kan resa med Flextrafik alla dagar inom Tidaholms centralort. Trafiken är anpassad för funktionshindrade.

Närtrafik

I områden där Västtrafiks linjer går sällan eller där hållplats inte finns nära till hands kan Närtrafik ge goda resmöjligheter till kommuncentrum eller närmaste tätort.

Närtrafik kan även nyttjas för resor från tätort/kommuncentrum till en adress på landsbygden. På landsbygden hämtas/lämnas du på beställd adress medan du inom tätort/kommuncentrum är hänvisad till fasta mötesplatser.

Ledsagarservice

Västtrafik erbjuder nu ledsagarservice på flera resecentrum i länet. Ledsagarservice innebär att du kan få ledsagning mellan fordon på stationen.

Om du känner dig osäker på hur du ska hitta till buss eller tåg så kan du anlita tjänsten eller om du har ett funktionshinder som gör att du behöver extra hjälp.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag - fredag 9.30-12.00

E-post: susanne.sward@tidaholm.se 

Västtrafik

Telefon: 0771-41 43 00

Öppet: Vardagar kl. 6-22, helger och röda dagar kl. 8-22

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024