• Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder leder det politiska arbetet i kommunen.

  • Uppföljning och resultat, medborgarundersökningar, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

  • Information och kommunikation, sociala medier samt stöd till journalister.

  • Strategisk plan och budget, årsredovisningar samt författningssamling.

  • Kommunala råd är forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och andra aktörer.

  • Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser.

  • Medborgarförslag, medborgardialog, val, allmänhetens frågestund samt ärendehantering, personuppgifter, överklagan och vigsel.

  • Tidaholms kommun består av sju förvaltningar och har två helägda kommunala bolag.

  • Tidaholms kommuns officiella anslagstavla.

Två guldringar i mossa

Vill ni gifta er i Tidaholm? Kommunen har två vigselförrättare som kan viga er. En borgerlig vigsel en ceremoni utan religiösa inslag, den kan väljas av alla och är kostnadsfri.

Val i Sverige den 9 september - logotyp

Nu har det slutliga valresultatet fastställts. Här kan du se resultatet i valet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Erik Ezelius under ett möte

Vad sades på kommunfullmäktige? Alla sammanträden spelas in och går att se både live och i efterhand när det passar dig.