Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Du kan överklaga ett beslut av två anledningar:

  • Kommunalbesvär är när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider mot regler för hur beslut ska fattas. 
  • Förvaltningsbesvär kan du som berörs av ett beslut hävda, exempelvis om du har fått avslag på ett bygglov eller har nekats bistånd.

Kommunalbesvär, laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider mot regler för hur beslut ska fattas.

Överklagan ska lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagan ska göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att överklaga. Tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Din överklagan ska lämnas till den kommunala nämnd som fattat beslut i det ärende du vill överklaga.

Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa den som berörs av beslutet hur överklagan fungerar.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2024