Kommunalt vatten

Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna en gång drack och det vatten som vi använder i dag lånar vi av kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

Vattnet som är vårt kommunala dricksvatten i Tidaholm hämtas från källor ur Hökensås. Det pumpas från brunnar vid vattenverket via en doseringspump där natronlut (en lösning av natriumhydroxid och vatten vilken är starkt basisk) och koldioxid tillsätts i mycket små mängder för att höja vattnets pH. Efter det levereras vattnet via högreservoaren och ledningsnätet till en kran nära dig.

För våra kunder i Fröjered levereras vatten som kommer från Vättern och vår leverantör är Borgunda vatten.

Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverketlänk till annan webbplats som beslutar om vilka gränsvärden som gäller.

Vattnet vi levererar till kund

PH-värde

8,0

Hårdhet

2,5 dh

Alkalitet

70 HCO3

Vattentryck

Vi har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter inom antagna verksamhetsområden. Vi garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Ett normalt förekommande tryck ligger på ca 5-6 bars tryck i tätorten vid en fastighets förbindelsepunkt.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för dina vattenledningar från huset fram till förbindelsepunkten (finns cirka en halv meter utanför din tomtgräns). Efter förbindelsepunkten/servisen tar kommunen över ansvaret.

Du har ansvaret för att vattenmätaren finns uppsatt på skyddad plats.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Jourtelefon vid driftstörningar

Telefon: 0703-31 60 86

Jourtid: Vardagar 16-07 samt helger

Benny Fredriksson

Driftledare vattenverk

Telefon: 0502-60 60 90

E-post: benny.fredriksson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:22 juni 2020