Egen dricksvattenbrunn

Har du egen brunn, grävd eller borrad, eller vatten från en källa kan du få hjälp med provtagning och analys av ditt dricksvatten. Vi lämnar ut flaskor, ombesörjer transport till laboratorium och lämnar också rabatt på analyskostnaderna. Vi kan även hjälpa till med att tolka analysresultaten. Flaskor hämtas och lämnas i receptionen i stadshuset på Torggatan 26 A.

Du ringer till undertecknad handläggare eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0502-60 60 10, innan du vill hämta ut flaskorna och talar om vad det är för brunn du vill provta, om den är bergborrad eller grävd (det är olika provtagningspaket). Så ser vi till att det står en provpåse med rätt flaskor i till dig som du kan hämta under ordinarie öppetider.

Nederst på sidan finner du en lista på vilka analyser som erbjuds samt vad dessa kostar.

Provtagningen gör du sedan själv, en onsdag morgon i en vecka utan helgdagar. Du lämnar in ditt prov före kl 10:00 samma dag. Det tar mellan 5 - 15 dagar innan du får analysresultatet direkt från labbet i din brevlåda (post eller e-post).

Om vattnet i din brunn sinar?

Som fastighetsägare har du ett stort eget ansvar för att själv ordna för din tillgång och för att vattnet har godkänd kvalité. Är grundvattennivån låg, kan tillgång och kvalité påverkas. En grävd brunn är mer känslig än en borrad brunn.

Om problem börjar uppstå, är det lämpligt att ta kontakt med företag som borrar/gräver för att undersöka vilka alternativ som finns. Beroende på var fastigheten ligger, kan det finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet via en vattensamfällighet.

Vid akuta behov kan du kontakta kundtjänst för VA/Avfall som kan ge dig möjlighet att själv hämta dricksvatten i din egen behållare på anvisat tappställe mot debitering.

Skydda din brunn

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är en myndighet som hanterar frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Sedan tidigare finns ett register, brunnsarkivet, hos SGU dit alla brunnsborrare skickar in data om de brunnar de borrar, både för bergvärme och för dricksvatten. Dessa uppgifter har under årens lopp skickats in långt innan man använde gps och är, när det gäller platsangivelser, ibland tämligen ofullständiga.

Nu erbjuder SGU alla brunnsägare att själv registrera sin brunn. Med den nya teknikens hjälp blir det dels mer exakta platsuppgifter, dels går det bra att registrera även grävda brunnar och källor.

Fördelarna med att registrera din brunn är flera, t ex har andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området möjlighet att ta hänsyn till din brunn, liksom kommunen som tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Men kanske framför allt, är brunnen registrerad ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda den om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt formulär via webben. Länk här: apps.sgu.se/brunnsinventering/ Länk till annan webbplats.

Har du frågor får du gärna kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502‑60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se 

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024