Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur många kubikmeter vatten du faktiskt använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller skadas.

Bilden visar en vattenmätare

Vattenmätare

Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Kommunen tillhandahåller, äger och monterar vattenmätaren.

Det är bara kommunens personal som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt att öppna och stänga servisventiler i gatan.

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta "Tidaholms kommun" och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår kundtjänst.

Bilen visar en vattenmätare med täck-locket uppfällt. Efter räkneverket står enheten kubikmeter - m3. Ett enkelt sätt att säkerställa att man läser av förbrukningen åt rätt håll. Mätarens unika ID nummer är siffrorna som du hittar utanför glaset.

Läs av din vattenmätare

Som fastighetsägare ska du själv minst en gång per år rapportera vattenmätarställningen till oss. Du får ett avläsningskort i brevlådan. Du läser av värdet på din vattenmätare och kan under en period rapportera via webben, telefon eller genom att sända in kortet per post.

Vattenmätaren är vanligtvis placerad i till exempel källaren, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Hur mätaren ser ut kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren, inledande nollor kan utelämnas.

När vi fått in uppgifterna görs en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året. Har du i verkligheten använt mer eller mindre vatten än vad du hittills har betalat justeras det på nästa faktura.

Har du missat att skicka in självavläsningskortet går det bra att när som helst under året lämna din mätarställning direkt till kundtjänst.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet, till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren.

Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Håll gärna koll på din verkliga förbrukning. Jämför med beräknad mätarställning som anges på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

När din förbrukning av vatten ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Här kan du läsa mer om hur du kan spara vatten genom en hållbar vattenanvändning.

Kontrollavläsning vid stora avvikelser

Om din avläsning visar en stor avvikelse jämfört med beräknat värde kan du få ett extra avläsningskort utsänt. Det kommer tillsammans med information om att vi vill att du gör en kontrollavläsning. En stor avvikelse kan vara mer än 50 % högre eller lägre vattenförbrukning.

Det finns förstås helt naturliga orsaker till en förändrad vattenförbrukning. Men det är också möjligt att man råkar läsa av mätaren upp och ner. Eller bak och fram. Eller lämnar värdet från el-mätaren. Då är det bra att vi frågar en extra gång.

Ring oss gärna om du är osäker!

Placera din vattenmätare rätt

Vattenmätaren måste skyddas mot både värme och kyla. I utrymmet där den placeras bör det finnas en golvbrunn i händelse av spill eller läckage. Utrymmet runt mätaren ska vara minst 60 cm för att kunna montera och demontera mätaren.

Tänk på följande innan vi kommer och monterar mätaren:

  • Rördragningen ska vara färdig.
  • Konsol ska vara monterad.
  • Det ska finnas en kran för avstängning av vatten både före och efter mätaren.

Ansvar för vattenmätaren

Kommunen ansvarar för installation och byte av mätare enligt gällande revisionstid (utbytestid). I en normal villa sker det var nionde år. Mätare med större kapacitet har kortare revisionstid. De sitter i till exempel hyreshus och industrifastigheter.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kostnad för utbyte av sönderfrusna mätare debiteras fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa.

Har du en ventil LK580 i din fastighet?

Vi vill utfärda en varning för ventil LK580 då ratten till ventilen ”skjutit” likt en champagnekork och därmed orsakat vattenskador.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar och behöver kontrolleras regelbundet så att de vid behov går att stänga tillflödet av inkommande vatten.

För att förebygga vattenskador kräver de flesta försäkringsbolag att det vid inkommande vatten i fastigheten finns fungerande avstängningsventiler. Ventilen av typ LK580 har visat sig ha brister i sin konstruktion och är därför inte godkänd.

Störst risk för läckage i ventilen föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation. För en säker vattenanläggning i din fastighet rekommenderar vi dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell.

Om du har ventiler av modell LK580, kontakta en VVS-firma för byte. För att kunna genomföra arbetet brukar VVS-firman kunna sköta kontakten med oss för avstängning av inkommande vatten i fastighetens anslutningspunkt. Här hittar du mer information om avstängning och påkoppling av vatten.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 maj 2022