Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur många kubikmeter vatten du faktiskt använder och ska betala för. För att vi ska kunna byta och underhålla våra vattenmätare och även för att du själv som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller skadas.

Bilden visar en vattenmätare

Vattenmätare

Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Kommunen tillhandahåller, äger och monterar vattenmätaren.

Det är bara kommunens personal som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt att öppna och stänga servisventiler i gatan.

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta "Tidaholms kommun" och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår kundtjänst.

Bilden visar en vattenmätare med täck-locket uppfällt. Efter räkneverket står enheten kubikmeter - m3. Ett enkelt sätt att veta att man läser av förbrukningen åt rätt håll. I bilden står mätaren på 202 m3. Mätarens unika ID nummer är siffrorna som du hittar utanför glaset. Mätaren som visas i bild har ID nummer 5504010785.

Läs av din vattenmätare

Som fastighetsägare ska du själv minst en gång per år rapportera fastighetens vattenmätarställning till oss. Ett avläsningskort kommer i brevlådan när det är dags. Du läser av värdet och rapporterar via webben, telefon eller genom att skicka in kortet per post.

Vattenmätare är placerade på fastigheternas inkommande vattenledning. Vanliga placeringar är i källare, tvättstuga eller vid en varmvattenberedare. Mätarnas utseende kan variera, men själva räkneverket som finns under täck-locket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna. Inledande nollor kan utelämnas.

Har du i verkligheten använt mer eller mindre vatten än vad du hittills har betalat för, justeras det på nästa faktura. Med uppgifterna görs även en ny uppskattning av beräknad årsförbrukning som du betalar för fram tills nästa avlästa värde lämnas in.

Missade du att skicka in avläsningskortet? Det går alltid bra att när som helst lämna en mätarställning direkt till kundtjänst.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet, till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren.

Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Håll gärna koll på din verkliga förbrukning. Jämför med beräknad mätarställning som anges på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

När din förbrukning av vatten ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Här kan du läsa mer om hur du kan spara vatten genom en hållbar vattenanvändning.

Kontrollavläsning vid stora avvikelser

Om din avläsning visar en stor avvikelse jämfört med beräknat värde kan du få ett extra avläsningskort utsänt. Det kommer tillsammans med information om att vi vill att du gör en kontrollavläsning. En stor avvikelse kan vara mer än 50 % högre eller lägre vattenförbrukning.

Det finns förstås helt naturliga orsaker till en förändrad vattenförbrukning. Det är också möjligt att man råkat läsa av mätaren upp och ner. Eller bak och fram. Eller lämnar värdet från el-mätaren. Då är det bra att vi frågar en extra gång.

Ring oss gärna om du är osäker!

Vattenmätarens placering - mätarplats

Som fastighetsägare måste du upplåta plats för vattenmätare och ge oss tillträde vid behov. Fastighetsägaren bekostar de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och för att sammankoppla den med övriga installationer. Du ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den ska skyddas både mot värme och kyla.

Vi har rätt att ställa rimliga krav på fastighetsägaren om hur mätarplatsen ska vara utformad. Kraven finns för att de som byter mätare ska kunna göra det på ett säkert sätt och med en god arbetsmiljö, samt för att minska risken för skador på fastigheten. Gamla mätarplatser kan vara utformade efter föråldrade krav. Med hänsyn till nya krav och ny teknik kan mätarplatser behöva ändras för att vara godkända.

För att mätarbyten ska kunna genomföras på ett säkert och arbetsmiljömässigt riktigt sätt har Svenskt Vatten tagit fram branschkrav för hur mätarplatser ska vara utformade:

  • Utrymmet runt mätaren behöver vara fritt från alla föremål och hinder. 60 cm framför mätaren och 70 cm ovanför. Det ska vara lätt för personal att komma åt mätaren och ventilerna med verktyg.
  • Det ska finnas två fungerande avstängningsventiler, en på varje sida om mätaren, som går lätt att manövrera. Om någon ventil inte går att stänga helt måste du byta ut den före mätarbytet.
  • Konsol för vattenmätare ska vara monterad. Den håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Jordledning för elektrisk installation får inte vara ansluten till vattenledningen.
  • Mätarplatsen bör vara upplyst.
  • Vägg och golv intill mätaren bör tåla spill och läckage av vatten och det bör finnas en golvbrunn i utrymmet. Det är bra om det får plats med en hink under mätaren då det kan rinna ut lite vatten vid mätarbytet.

Kostnad för rörmontör och förberedande arbete är fastighetsägarens ansvar. Kostnad för konsol, vattenmätare samt mätarinstallation bekostas av kommunen. Efter kontakt med enhet VA/Avfall, kan fastighetsägare eller din anlitade rörmontör hämta ut en konsol på förrådet för enhet Service Gata/Park som ligger på Västra Ringvägen 2.

Ansvar för vattenmätaren

Kommunen ansvarar för installation och byte av mätare enligt gällande revisionstid (utbytestid) enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2007:2. I en normal villa sker det var tionde år. Mätare med större kapacitet har en kortare revisionstid. De kan sitta i exempelvis hyreshus och industrifastigheter.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kostnad för utbyte av sönderfrusna mätare debiteras fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa.

Har du en ventil LK580 i din fastighet?

Vi vill utfärda en varning för ventil LK580 då ratten till ventilen ”skjutit” likt en champagnekork och därmed orsakat vattenskador.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. De behöver kontrolleras regelbundet. De ska vara lätta att manöverera och helt kunna stänga av tillflödet av inkommande vatten.

För att förebygga vattenskador kräver de flesta försäkringsbolag att det vid inkommande vatten i fastigheten finns fungerande avstängningsventiler. Ventilen av typ LK580 har visat sig ha brister i sin konstruktion och är därför inte godkänd.

Störst risk för läckage i ventilen föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. För en säker vattenanläggning i din fastighet rekommenderar vi dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell.

Om du har ventiler av modell LK580, kontakta en VVS-firma för byte. För att kunna genomföra arbetet behöver du också boka avstängning av inkommande vatten i fastighetens anslutningspunkt av oss. Här hittar du mer information om avstängning och påkoppling av vatten.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 mars 2024