Samverkan

Personer i en ring med händerna ihop i mitten av ringen

Tillsammans kan vi mer! Kommunen samverkar med flera aktörer som vill göra din vardag bättre.

Familjeguiden finns på Tidaholms kommuns hemsida. Den samlar alla verksamheter i Tidaholms kommun som erbjuder stöd till familjen och barn och unga i olika åldrar. Dessutom finns länkar till Närhälsans stödfunktioner för familjer. Du hittar också information som kan vara till nytta för dig på sidorna Resurser för familjer i behov av stöd och Hjälp till barn och unga.

Attention Skaraborg

Attentions Skaraborg är en del av en rikstäckande organisation Attention och riktar sig till dig med neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD, autism, Tourett, tvångssyndrom, dyslexi och språkstörning.

Barnmorskemottagning, BMM

Hos oss får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder. Du kan också få råd om vilket preventivmedel som passar just dig samt testa dig för könssjukdomar. På barnmorskemottagningen tar du även det viktiga cellprovet.

Barnavårdscentralen, BVC

Här kan du få stöd och hjälp med allt som rör ditt barns hälsa och utveckling 0-5 år. Om du känner oro över ditt barns utveckling eller känner dig osäker som förälder kan du ta kontakt med mödra- och barnhälsovårdspsykolog. Kontakta barnavårdscentralen så hjälper de dig.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialiserad behandling till barn och unga med psykiska svårigheter eller ohälsa. Riktar sig till den som är under 18 år och bosatt i någon av de 15 kommunerna inom Skaraborg.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen (Falköping) är en samtalsbehandling som vänder sig till vuxna med hjälp att bearbeta problem och konflikter i par och familjerelationer. Familjerådgivningen har särskilt stränga sekretessregler. Registrering och journalföring förekommer inte. Den som söker kan vara anonym.

Familjerätten

Familjerätten kan hjälpa föräldrar som efter separation har svårt att enas i frågor som rör barnet. Man kan få rådgivning per telefon eller boka tid för samarbetssamtal. Familjerätten finns i Skövde men information finns här på webben.

Mini-Maria Östra - för unga med beroendeproblematik

Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar. Mini-Maria erbjuder rådgivning och behandling till ungdomar, föräldrar och anhöriga. Mottagningar finns i Lidköping, Skövde, Falköping och Mariestad.

Svenska kyrkan Tidaholm

Svenska kyrkan i Tidaholm ordnar olika grupper och har även stödsamtal för dig som behöver någon att prata med.

Ungas psykisk hälsa (UPH)

Barn och unga med psykiska ohälsa kan söka hjälp på vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen man fyller 18 år. På en vårdcentral med tilläggsuppdrag finns psykolog/psykoterapeut och socionom. På vårdcentralerna arbetar man med psykologisk behandling enskilt och i grupp. Den närmaste vårdcentralen med uppdraget finns i Falköping.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen ger stöd till unga och svarar på frågor om relationer, preventivmedel, livsfrågor, sexualitet, könssjukdomar och mycket mer. Ungdomsmottagningen ligger vid Coops parkering.

Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relationer. Hit kan du vända dig för att få stöd om du är utsatt för våld eller utövar våld. Utväg erbjuder enskilda samtal och gruppverksamhet för barn och vuxna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 mars 2024