Tryggare barn

Tryggare barn riktar sig till föräldrar som fått en orosanmälan om våld mot barn i åldern 3–12 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och minska negativt samspel.

Tryggare barn består av sex träffar där varje träff behandlar olika teman kring ett tryggt föräldraskap. Träffarna syftar till att minska konfliktnivån, öka positiv samvaro och därigenom minska risken för fortsatt våld. Insatsen är tänkt att komma igång så snart en orosanmälan har inkommit till socialtjänsten. Insatsen kan således ges parallellt med pågående utredning. Insatserna erbjuds i dagsläget inte digital.

Kontakt

Familjecentralen Tidaholm

E-post: familjecentralen@tidaholm.se

Veronika Karlsen

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

Anja Johansson

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 mars 2023