Familjerätt

Ärenden rörande familjerätt handläggs av Skövde kommun, med undantag för faderskapsärenden för par i samboförhållande som handläggs av Tidaholms kommun. Familjerättssekreterarna i Skövde kommer du i kontakt med via telefon, se kontaktruta nedan.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

I samtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Är barnet folkbokfört i Tidaholm är ni föräldrar välkomna att vända er till familjerätten i Skövde med frågor eller för att boka samtal.

Ni når oss på telefon 0500-498408 måndag och onsdag klockan 13.00 till 15.00 samt tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00 till 12.00.

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget.

Adoption förekommer som nationell och internationell adoption. Nationell adoption innebär att barnet bor i Sverige, ofta handlar det om så kallad styvbarns adoption. Internationell adoption innebär att barnet bor i utlandet.

Den/de som önskar adoptera vänder sig till familjerätten för att göra en ansökan om medgivande att få adoptera. Familjerätten gör en medgivandeutredning, vilket bland annat innebär samtal och hembesök av familjerättsekreterare. Alla som vill adoptera från utlandet måste genomgå en godkänd föräldrautbildning, se broschyr Adoptionsutbildning för blivande adoptiv föräldrar under relaterade länkar till höger. De som önskar adoptera måste vända sig till en godkänd adoptionsorganisation.

Faderskap

Du som har fått barn och inte är gift ska fastställa faderskap/föräldraskap.

När du fått barn skickar vi dig ett brev med information samt en broschyr om gemensam vårdnad.

Om du vill fastställa faderskapet innan barnets födelse tag kontakt med socialförvaltningen. Detta kan tidigast göras efter ultraljudet som görs ungefär vid 17: e graviditetsveckan.

Från den 1 januari 2022

Från och med den 1 januari öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Läs mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats., där hittar du mer information om tjänsten.

När föräldrarna inte är gifta är det modern som har enskild vårdnad. Ni kan vid bekräftelsen av faderskapet anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Faderskap för par i samboförhållande handläggs, till skillnad mot övriga familjerättsliga ärenden, av socialförvaltningen i Tidaholm. Se kontaktruta nedan.

Samarbetssamtal

Just nu har Familjerätten lång väntetid för att få tid för samarbetssamtal. Väntetiden är cirka 2 månader och beror på stor efterfrågan av samarbetssamtal. Vi beklagar den långa väntetiden.

Om föräldrarna inte kommer överens om frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kring barnet erbjuder familjerätten samarbetssamtal för de föräldrar som vill ha stöd.

Vill ni skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge är det möjligt.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa behöver föräldrarna komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för de föräldrar som vill ha stöd i dessa frågor.

Är föräldrarna överens kan det de med hjälp av familjerätten skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Kan föräldrarna inte komma överens får de vände de sig till tingsrätten.

Familjerätten får ett uppdrag från tingsrätten att göra en utredning. Utredare träffar föräldrarna och barnet/barnen vid flera tillfällen. Syftet med utredningen ar att ta reda på vad som är bäst för barnet när det gäller frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Innan utredningen skickas till tingsrätten får ni föräldrar del av den och får tillfälle att lämna eventuella synpunkter.

Tidsbeställning och frågor

‌Familjerättens telefontider

Dag

Telefontid

Måndag

13-15

Tisdag

10-12

Onsdag

13-15

Torsdag

10-12

Fredag

10-12

Kontakt

Familjerättssekreterarna

Telefon: 0500-49 84 08

Besöksadress: Kungsgatan 18, plan 2 Skövde

 

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0502- 60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 januari 2024