CRAFT: Anhörigstöd

Community Reinforcement Approach and Family Training.

För dig som anhörig till en person som använder alkohol, narkotika eller spelar för mycket. Ger strategier hur du som anhörig kan förändra kommunikationen och minska konflikterna för att öka ditt välmående som lever nära. Samtidigt som dessa förändringar i ditt beteende kan öka motivationen hos din närstående att ändra/upphöra med sin konsumtion. Gruppverksamhet 10 träffar, kan vid särskilda behov erbjudas enskilt.

Deltagande i CRAFT sker utan utredning och bistånd krävs inte, ingen dokumentation.

Kontakt

Öppenvårdsteamet

Socialtjänsten

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 oktober 2022