Råd- och stödsamtal

Livet är en berg- och dalbana. Alla kan någon gång behöva råd och stöd av någon utanför den egna familjen eller vänkretsen.

Samtalsstöd och rådgivning är för enskilda individer, familjer, barn och ungdomar som är i behov av att prata med en utomstående. Samtalen kan handla om relationer i familjen och med andra, vuxna och barns mående, föräldraskap, missbruk, våld i hemmet, kriser samt annat som är viktigt för dig. Samtalen kan ske individuellt, med familjen, i par och med ditt nätverk (släkt vänner och myndighetspersoner). Samtalen syftar till att hitta strategier för en bättre livssituation.

Enskilda samtal kan ges till barn om det finns behov av det. Barn kan ha sett någon inom familjen som har blivit utsatt för våld, barnet kanske lever i en miljö med missbruk eller med en psykiskt sjuk förälder.

Öppenvårdsteamet erbjuder upp till fem kostnadsfria samtal. Samtalen journalförs inte. Det råder tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet om det framkommer att någon far illa.

Kontakt

Vill du inte ringa oss, så kan vi ringa eller maila dig!

Kontakt

Öppenvårdsteamet

Socialtjänsten

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 maj 2024