Trygghetscirkeln

Att vara förälder är en källa till mycket kärlek och glädje. Det kan samtidigt vara det svåraste som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla samt kunna vägleda sitt barn. Men det är inte alltid så lätt att veta hur man gör… Därför finns Trygghetscirkeln! (Trygghetscirkeln kallas även COSP- Circle Of Security-Parenting).

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar som har barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 träffar. Varje träff är ca två timmar inklusive fika. Det är viktigt att du kan tänka dig att komma varje gång, eftersom det ena kapitlet bygger på det andra.

Både samtalsledarna och deltagarna följer en manual. Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteorin som lär oss hur våra egna erfarenheter som små påverkar oss när vi senare i livet ska bygga nya relationer, till exempel uppfostra våra barn. Under gruppträffarna använder vi oss av filmade exempel där vi tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag och pratar utifrån olika teman som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder.

Om du går Trygghetscirkeln kommer du att känna igen många vardagliga situationer i de exempel som tas upp, och förhoppningsvis kan en ny förståelse för vilket behov barnet visar växa fram. Trygghetscirkeln utvecklar och stärker din förmåga att förstå och hantera ditt barn, och kan därigenom förbättra er relation. Programmet har hjälpt många föräldrar över hela världen till tryggare och stärkare relationer med sina barn.

Trygghetscirkeln leds av två utbildade samtalsledare från Familjecentralen och gruppen består av 6-7 föräldrar. Eftersom trygghetscirkeln ges till föräldrar i grupp, skapas möjligheten att ge och ta emot tips och reflektioner från andra föräldrar. Självklart bestämmer du själv hur mycket du vill prata eller dela med dig av egna erfarenheter.

För att kunna behålla fokus på innehållet, träffas man utan barn i denna kurs.

Datum och anmälan

För att se valbara datum för kommande träffar, klicka på den blå ”anmälan”-knappen och logga in med bank-ID. Ingen anmälan registreras förrän du fyllt i dina uppgifter och trycker på ”skicka in”.

Kontakt

Veronika Karlsen

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

Anja Johansson

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 november 2023