Trygghetscirkeln

Att vara förälder är en källa till mycket kärlek och glädje. Det kan samtidigt vara det svåraste som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sitt barn. Men det är inte lätt att veta hur man gör det: Därför finns trygghetscirkeln!

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 träffar á 1,5 timme. Det är viktigt att du kan tänka dig att komma varje gång, eftersom det ena kapitlet bygger på det andra.

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteorin som lär oss hur våra egna erfarenheter som små påverkar oss när vi senare i livet ska bygga nya relationer, till exempel uppfostra våra barn. Trygghetscirkeln leds av två utbildade samtalsledare från Familjecentralen och gruppen består av 6-8 föräldrar.

Eftersom trygghetscirkeln ges till föräldrar i grupp, skapas möjligheten att ge och ta emot tips och reflektioner från andra föräldrar. Självklart bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.Under gruppträffarna pratar vi utifrån olika teman som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder. Vi använder oss av filmade exempel, där vi tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag.

Om du går Trygghetscirkeln kommer du att känna igen många vardagliga situationer ur de exempel som tas upp, och förhoppningsvis kan en ny förståelse för vilket behov barnet visar växa fram.

Både samtalsledarna och deltagarna följer en manual.

Trygghetscirkeln utvecklar och stärker din förmåga att förstå och hantera ditt barn, och därigenom förbättra er relation. Programmet har hjälpt tusentals föräldrar till en tryggare relation med sina barn.

Datum och anmälan

För att se valbara datum för kommande träffar, klicka på den blå ”anmälan”-knappen och logga in med bank-ID. Ingen anmälan registreras förrän du fyllt i dina uppgifter och trycker på ”skicka in”.

Kontakt

Familjecentralen Tidaholm

E-post: familjecentralen@tidaholm.se

Veronika Karlsen

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

Anja Johansson

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 augusti 2023