Kommunens verksamheter

Pappa med son ligger på soffa, pojken har hand över ögonen

Här finns informatin om kommunens olika verksamheter med aktiviteter och kurser för dig som förälder. Det finns fler aktörer som har ett utbud för dig - se också sidan Samverkan med andra aktörer.

Barnomsorg, förskola och fritids

Tidaholms kommun erbjuder barnomsorg i olika former för barn mellan 1 till 12 år. Här hittar du information och svar på de vanligaste frågorna.

Elevhälsan

Elevhälsa finns för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

#EnTrappaNer

Hit kan du som är mellan 13 och 19 år komma och vara som du är. Det finns flera stående aktiviteter och ungdommarnas intressen styr vad man hittar på.

Familjecentralen

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjer. Här kan du möta andra föräldrar och barn för att leka och umgås samt få stöd i ditt föräldraskap. Familjecentralen ligger vid Coops parkering.

Fritidsaktiviteter för barn och unga

I Tidaholm behöver du aldrig sitta sysslolös! Ta en runda minigolf, gå vår stadsvandring eller varför inte lösa ett fiskekort och hitta ditt favoritställe längs ån Tidans strand? I Kommunen har vi även ett stort föreningsliv med något för alla.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att alla kommuner måste ha kontakt med ungdomar under 20 år som inte har en gymnasieexamen, vilket regleras i skollagen (kapitel 29 § 9). Syftet med kontakten är att kommunen behöver veta vad ungdomen har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder som ska leda till att påbörja eller återuppta utbildning eller annan meningsfull sysselsättning.

LSS

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service enligt LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även insatser via Socialtjänstlagen (SoL) och andra former av stöd kan vara aktuella.

Nätverkslag

I Tidaholms kommun finns ett engagerat team, Nätverkslaget, bestående av erfarna professionella från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Med en bred kompetens inom olika mötesformer är vår uppgift att underlätta samordningen av dina kontakter och stödbehov.

Vare sig du är en privatperson eller en professionell aktör, finns vi här för att hjälpa dig att navigera och erbjuda skräddarsydda möten, som SIP (Samordnad Individuell Plan) och nätverksmöten. Vi arbetar för att skapa en samordnad och effektiv kommunikation som sätter era behov i centrum.

Mer information - Nätverkslag i Tidaholms kommun

Kontakt

Ann-Louise Bengtsson

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 66 45

E-post: ann-louise.bengtsson@tidaholm.se

SAM-KRAFT

SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande med barn i åldrarna 0-5 år. Stödet riktar sig till familjer som har barn inskrivet i den kommunala barnomsorgen. Syftet är att genom samverkan med föräldrar och arbetslag, stärka nätverket runt barnet så att alla strävar åt samma håll. Ansök om stöd via blankett på kommunens hemsida.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan stötta familjer, föräldrar och barn på många olika sätt. Här kan man bland annat ansöka om stöd om man som förälder känner att man inte räcker till, om barnet inte finner sig till rätta i förskolan/skolan eller om barnet visar tecken på riskfylld utveckling. Hit vänder man sig också om man är orolig för att ett barn far illa. Det går att kontakta Socialtjänsten för att få råd och stöd utan att det journalförs.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 mars 2024