ACT: Acceptance and Commitment ­ Therapy

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Följande frågor är exempel på vad vi kommer in på under kursen:

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Öppet för anmälan

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

  • Kursstart 29 januari 2024.
  • Kursen är på 4 tillfällen a´3 timmar med fika.
  • Datum: 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2, kl.15-18 i Stadshuset Tidaholm.
  • Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.
  • Sista anmälan 20 januari 2024.

Kontakt

Öppenvårdsteamet

Socialtjänsten

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 december 2023