ACT: Acceptance and Commitment ­ Therapy

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Följande frågor är exempel på vad vi kommer in på under kursen:

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Öppet för anmälan

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

  • Kursstart måndagen 8 april 2024.
  • Kursen är på 4 tillfällen a´3 timmar med fika.
  • Datum och tid: 8/4, 22/4, 6/5 och 20/5 klockan 16-19.
  • Plats: Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Broholmsgatan 5.
  • Sista anmälan är 2 april 2024. Då skickar vi även ut en bekräftelse via sms eller e-post om du fått en plats.

Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Kursen är kostnadsfri.

Vi som håller i kursen heter Rikard Bromander och Clara Åkesson. Om du har några frågor eller vill veta mer innan du anmäler dig så är du välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finner du nedan.

Kontakt

Rikard Bromander

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 64 59

E-post: rikard.bromander@tidaholm.se

Clara Åkesson

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 63 22

E-post: clara.akesson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 mars 2024