ABC Tonår

ABC Tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 13–18 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar samt öka vuxnas lyhördhet och stöd inför tonåringars behov.

Programmet består av gruppträffar som äger rum vid fyra tillfällen om 2,5 timme där träffarna leds av utbildade gruppledare. Programmets innehåll bygger på inlärnings-, utvecklings- och anknytningsteori samt FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Innehållet bygger även på vad deltagare själva önskar lära sig samt vad tonåringar anser att föräldrar behöver veta.

ABC Tonår & Föräldrawebben

Är du förälder till en tonåring 13-18 år? Få stöd i din roll som förälder och var med i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet.

Kurs program

Vara tillsammans

  • Att vara tonårsförälder
  • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Bra samtal

  • Lyssna och bekräfta din tonåring
  • Kommunicera på ett lugnt sätt

Välja en lugn väg

  • Må bra som förälder och minska stress
  • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Hantera problem

  • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

Kontakt

Anette Runnsjö Ljungblom

Familjebahandlare

Telefon: 0502-60 63 73

E-post: anette.runnsjo-ljungblom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 september 2023