Barn i Föräldrars fokus (BIFF)

BiFF riktar sig till föräldrar som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Syftet med metoden är att synliggöra barnets situation och behov vid en familjerättslig konflikt.

När föräldrar är i konflikt kring en vårdnad, boende eller umgänge tappar vederbörande ofta fokus på vad som är barnets bästa. Målet är därför att föräldrarna under utbildningen ska reflektera över barnets upplevelse av aktuell situation samt förstå vad de kan göra annorlunda för att förbättra barnets välmående.

Utbildningen består av gruppträffar som äger rum vid tre till fyra tillfällen om 2–2,5 timmar. Kursen är kostnadsfri. Under utbildningen träffas vårdnadshavare i liknande situation med möjlighet att samtala om och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan vårdnadshavare påverkar barn.

Metodens innehåll bygger på anknytnings, - och kommunikationsteorier samt FN:s barnkonvention och arbetssättet Barns behov i Centrum (BBIC). Barnperspektivet har beaktats och genomsyrat utformningen av Biff genom att det exempelvis lyfts olika reflektionsfrågor utifrån ett barnperspektiv vid varje utbildningstillfälle.

Kommande kursstarter

Utbildningar erbjuds löpande.

  • Nästa kurs startar vecka 37

Anmälan

För mer information och anmälan kontakta familjerådgivningen, måndag-fredag klockan 08.30-09.30.

Kontakt

Familjerådgivningen, Falköpings kommun

Telefon: 0515-88 62 59

E-post: familjeradgivningen@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:22 juni 2023