Marte Meo

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0-18 år som de ansvarar för. Syftet med metoden är att hjälpa målgruppen se behov och resurser hos barnet samt skapa de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov.

Marte Meo-metoden är en videofeedback-metod vilket innebär att videokameran används som det huvudsakliga verktyget. Deltagaren filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Insatsen varierar i intensitet och omfattning beroende på uppdrag och verksamhet samt på om Marte Meo ges som fristående insats eller som en del av en mer omfattande insats. En ungefärlig uppskattning är att insatsen består av 3–6 filmningar med återkoppling samt ett erbjudande om uppföljning efter ungefär sex månader. Det är möjligt att utbilda sig i metoden i Sverige.

Det finns ingen tydlig beskrivning av metodens teoretiska grund. Verksamma inom området hänvisar dock främst till anknytningsteori och kommunikationsteori. Metoden har även beskrivits som en praktisk tillämpning av modern utvecklingspsykologi, där Daniel Sterns begrepp affektintoning och intersubjektivitet har en tydlig plats.

Kontakt

SAM-KRAFT

E-post: samkraft@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 oktober 2022