ABC 3-12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att stärka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

ABC (3-12) är gruppträffar som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Syftet med föräldraträffarna, är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

ABC föräldraträffar består av fyra tillfällen om 2,5 timme. Under träffarna får deltagarna ta del av ett skriftligt material, titta på korta filmer och erbjuds möjlighet att dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Till dessa träffarna kommer ni utan barn för att kunna fokusera helt på innehållet.

Gruppträffarna leds av 2 utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare.

ABC-träffarnas innehåll bygger på inlärnings- och anknytningsteori samt FN:s barnkonvention om barns rättigheter. I utformningen av ABC (3-12) har barnperspektivet beaktats genom att FN:s barnkonvention har varit en central utgångspunkt i utvecklingen av programmet.

Datum och anmälan

För att se valbara datum för kommande träffar, klicka på den blå ”anmälan”-knappen och logga in med bank-ID. Ingen anmälan registreras förrän du fyllt i dina uppgifter och trycker på ”skicka in”.

Kontakt

Familjecentralen Tidaholm

E-post: familjecentralen@tidaholm.se

Veronika Karlsen

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

Anja Johansson

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 januari 2024