BRA-samtal: Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal är för dig under 18 år med en förälder eller annan vuxen du bor med som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, ett missbruk eller som har dött. I ett BRA-samtal får du möjlighet att prata med någon utanför familjen om dina frågor och hur du mår och har det.

Sedan länge är det känt att barn som lever nära en omsorgsperson som har fysisk eller psykisk funktionsvariation/sjukdom, missbruk eller har förlorat en omsorgsperson riskerar eget dåligt mående nu eller längre fram i livet. BRA-samtal ska därför erbjudas alla anhöriga barn mellan 7-18 år. Dessa samtal som sker med vårdnadshavares samtycke avlastar barnet från skuld och de får möjlighet att prata om hur deras liv påverkas av situationen. Samtalen är på barnets villkor och utifrån vad de vill/behöver prata om och utifrån frågor som just ditt barn har.

Ingen dokumentation eller bistånd krävs.

Kontakt

Öppenvårdsteamet

Socialtjänsten

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 oktober 2022