Resurser för familjer i behov av stöd

Via socialtjänsten kan du få olika former av stöd. Att ta emot stödet är frivilligt. Socialtjänstens behandlare arbetar både med individuellt stöd och stöd i gruppform.

Behandlarna arbetar på uppdrag av socialsekreterarna. Det betyder att du inte själv kan begära att få ett visst stöd utan erbjuds stöd utifrån dina behov av den socialsekreterare du har kontakt med.

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap eller för din familj hittar du länkar på sidan Familjeguiden. Har du frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta socialtjänsten.

Funktionell familjeterapi

Funktionell familjeterapi är en manualbaserad insats för familjer med barn och ungdomar med utagerande beteendeproblematik.

Syftet med insatsen är att förbättra kommunikationen i familjen och att den unges antisociala beteende ska upphöra.

Insatsens omfattning är vanligtvis åtta till tolv timmar.

Parenting young Children

Parenting Young Children är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Parenting Young Children kan användas i arbetet med föräldrar som har kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter.

Tryggare barn

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn är en insats/kurs i lugnt föräldraskap där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar.

Programmet riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT går ut på att lära sig agera på sätt som fungerar och som ger individen förutsättningar att ta sig loss när individen har fastnat i sina tankar och känslor. ACT erbjuder verktyg för att kunna leva det liv individen har så fullt ut som möjligt.

ANGCOOP - Coopingstrategier vid ångest

Kontakt

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: ifomyndighet@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juni 2024