Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket?

Nu finns information samlad på ett ställe om vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Här kan du hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom och hur du kan få hjälp.

Det finns även mycket information att hitta via 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Information vid akut situation

Här finns kontaktinformation om till dig som upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Om ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan vill ha upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Sjukvårdsupplysningens växel har öppet dygnet runt.

Socialjour

Kontaktinformation till socialjouren hittar du här.

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

UMO Länk till annan webbplats. är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar på och stöd när du känner dig nere.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon om barn, 077-150 50 50​

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande kompis-Röda Korset 020-22 24 44

Öppet alla dagar kl. 14-22, Sms:a 71700

Socialförvaltningen

Dagtid kan du ringa Individ- och familjeomsorgen för råd och stöd om bland annat:

 • Alkohol och droger
 • Riskbruk och missbruk
 • Ilska och utbrott
 • Våld och övergrepp
 • Sexuella övergrepp
 • Stress
 • Brister i föräldraskap
 • Misstanke om barn som far illa
 • Stöd till barn som är anhöriga
 • Kriminalitet och ungdomsbrott-medling
 • Ekonomiska problem
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Kris i livet
 • Dödsfall
 • Skilsmässa

Har du akut behov av stöd efter arbetstid kan du söka hjälp hos socialjouren eller polisen. Kontaktuppgifter: Akut hjälp.

ABC Tonår - Alla barn i centrum

ABC Tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 13–18 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar samt öka vuxnas lyhördhet och stöd inför tonåringars behov.

Kontakt

Rikard Bromander

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 64 59

E-post: rikard.bromander@tidaholm.se

Anette Runnsjö Ljungblom

Familjebehandlare

Telefon: 0502-60 63 73

E-post: anette.runnsjo-ljungblom@tidaholm.se

Må dåligt psykiskt

Den nationella vårdguiden 1177 har information och råd till dig som är ung och mår dåligt.

Problem i skolan

Elevhälsan

Elevhälsan är en stödfunktion för barn och elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan finns på alla skolor i kommunen.

Mobbing

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, har en plan mot kränkande behandling och en likabehandlingsplan. Upplever du kränkande behandling, mot dig själv eller någon annan, ska du vända dig till lärare eller rektor på din egen skola. Kontaktuppgifter till rektor finns i informationen om respektive skola här på webbplatsen.

Någon att prata med

Ibland behöver man prata med någon om saker man upplever.

Familjecentralen

Familjecentralen är en öppen kostnadsfri mötesplats för barnfamiljer. Behöver du råd och stöd när det gäller frågor kring barn, ungdomar eller föräldraskap är du alltid välkommen hit!

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Jourhavande kompis

Röda Korset driver chatten Jourhavande kompis. Jourhavande kompis finns för att du som känner att du behöver nån att prata med ska kunna göra just det.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. BRIS har också en vuxentelefon dit du som är vuxen kan vända dig med med funderingar som rör barn.

Närhälsan

Tidaholms vårdcentral

Hit vänder du dig för tidsbokning och rådgivning. Information om närhälsan Tidahoms vårdcentral

Barnavårdscentral

På BVC möter vi dig och ditt barn från det att barnet är nyfött fram till 5-6 års ålder då skolhälsovården tar över. Vi har ett väl uttvecklat samarbete med vår BVC-psykolog, Barnmorskemottagning och Familjecentralen.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för dig som är ungdom och fram till den dagen du fyller 25 år. Du kan vända dig till ungdomsmottagningen om du har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Ungdomsmottagningen finns även för dig som känner dig orolig, inte mår bra eller bara vill fråga om något som känns viktigt för dig.

HBTQ

RFSL:S brottsofferjour stöttar hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Även du som är anhörig och vän till någon som utsatts är välkommen att höra av dig.

Funktionsnedsättning och LSS

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktonshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionshinder.

 Barn och ungdomspsykatri (BUP)        

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Ätstörningar

Anorexi- och Bulimimottagning är en specialenhet inom Skaraborgs sjukhus. Vi vänder oss till personer från 11 års ålder som har problem med ätstörningar.

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst vänder sig till dig som identifierar sig som tjej och vill prata om något - stort eller smått. Du får vara anonym. Jouren har en chatt som är öppet några dagar i veckan och en e-postadress.

Våld och övergrepp

Våld och övergrepp är aldrig tillåtet. Utsätts du för våld eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialförvaltningen för att få hjälp och stöd. Låt det inte gå för lång tid innan du kontaktar oss på socialförvaltningen - funderar du på att höra av dig så gör det!

Mini-Maria Östra - för unga med beroendeproblematik

Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar. Mini-Maria erbjuder rådgivning och behandling till ungdomar, föräldrar och anhöriga. Mottagningar finns i Lidköping, Skövde, Falköping och Mariestad.

På mottagningen arbetar kurator, sjuksköterska, psykolog och läkare tillsammans. Mini-Maria drivs gemensamt av Skaraborgs 15 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Alla besök på Mini-Maria är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt. Har du oro, frågor eller funderingar ring på telefon: 010-43 59 570.

Läs mer om Mini-Maria genom att klicka på länkarna till höger på denna sida.

Kontakt

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: ifomyndighet@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juni 2024