Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för området. Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många intressenter eller som innehåller starka motstående intressen.

Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag.

Nedan finner du pågående samt senast godkända planprogram för Tidaholms kommun.

Pågående planprogram

Just nu har vi inga pågående planprogoram.

Godkända planprogram

Bälteberga planprogram

Ett planprogram över villabebyggelse vid Bälteberga, numera benämnt Rosenberg, togs fram under 2016. Programmets förutsättning var att ta fram en översiktlig bild av hur Rosenbergsområdet skulle kunna komma att bebyggas och vilka förutsättning som fanns för en kommande detaljplaneläggning av området. Totalt medgav planprogrammet möjligheter till ca 100-120 villor.

Planprogrammet utgjorde det första steget i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort. Du kan läsa mer om den fortsatta utvecklingen av Rosenbergsområdet under fliken Pågående projekt samt Detaljplaner.    

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bälteberga Planprogram 2016-02-17.pdf Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. 6.2 MB 2018-04-27 13.34
Bälteberga planprogram - Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster. 131.3 kB 2018-04-27 13.34
Bälteberga planprogram - Illustrationsbild 2016.jpg Jpg, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 2.9 MB 2018-04-27 13.35

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 september 2020