Ledig mark för industri och verksamheter

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort

Tidaholm i regionen

Tidaholm är en kommun med 12 839 invånare år 2023, och den den största tätorten i kommunen är Tidaholms stad med drygt 8200 invånare.

Tidaholms kommun är en del av Västra Götalands län och Västra götalandsregionen. Med sitt läge invid större städer inom pendlingsavstånd såsom Falköping, Skövde och Jönköping samt att detta nås snabbt med länsväg 193 och riksväg 26 som passerar strax väster om staden. Utöver detta har Tidaholmare goda kommunikationer med buss till Skövde varifrån du reser enkelt till Göteborg, Stockholm och Malmö med snabbtåg. Med ca 60 km till Jönköping airport, reser du enkelt vidare ut i världen. Med sitt geografiska läge är Tidaholm en bra ort för etablering.

I Tidaholms tätort finns lediga tomter för etablering av industrier och verksamheter. Du finner mer information under rubriken Ledig industrimark nedan.

Just nu utreder vi även möjligheten till mark för verksamheter i anslutning till väg 26. För mer information, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Ramstorp industriområde

Ramstorp industri område är beläget i den västra delen av Tidaholms och ägs av Tidaholms kommun och kommer erbjuda möjligheten för att etablera sig nära befintlig industri.

  • Området angränsar till mindre industrier, bostäder och jordbruksmark.
  • Ljudföroreningar och buller är tillåtna 24/7.
  • Fastigheten är idag förberedd med framdragna påkopplingspunkter för el, bredbandsfiber och VA. Lokal produktion av fjärrvärme finns i nära anslutning till denna fastighet, så påkoppling kan ske såväl som kund och leverantör.
  • Tillåten bygghöjd regleras inte och kan anpassas efter kundens behov.
  • Fastigheten arrenderas idag ut till ett lokalt jordbruk med en uppsägningstid på 12 månader.
  • Detaljplan antagen.
Stadien

Stadien vilket projektet befinner sig i.

 

Marbotorp industriområde

marbotorp industriområde

 

Vi planlägger även ett större industriområde för storskalig industri på tomten Marbotorp 3:1. Läs mer om planprocessen på sidan för våra pågående detaljplaner.

 

stadie planering

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivs och kommunikationschef

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Rickard Wikdahl

Utvecklare

Telefon: 0502-60 60 67

E-post: rickard.wikdahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 juni 2024