Markanvisning

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter inför en kommande byggnation. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.  Detta sker via så kallade markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Som stöd i arbetet med markanvisningar har Tidaholms kommun antagit en riktlinje för markanvisning.

Avslutade markanvisningar

Södra Rosenberg, Steg 1 - bostadsbebyggelse

(grupphus/parhus/radhus/villor)

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort


Tidaholms kommun har genomfört markanvisning för del av Södra Rosenberg, utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.

Under markanvisningen inkom flera intressanta förslag på hur Södra Rosenberg kan bebyggas med grupphusbebyggelse.

Älvsbyhus/ REDA Fastigheter AB tilldelades 2019-11-14 kvarteren Spöt, Haspeln, Agnet och Spinnaren. Här planeras nu parhus samt småhus i bostadsrättsform. Läs mer om projektet på Älvsbyhus AB hemsidalänk till annan webbplats där kontaktuppgifter finns för mer information.

Pelles Bygg i Falköping AB tilldelades 2019-11-14 kvarteret Tallriset. Här planeras nu avstyckade parhus i 2 plan. Kontakta Pelles bygg i Falköping ABlänk till annan webbplats för mer information.

Vill ni läsa mer om Rosenbergsområdet kan ni göra det på sidorna om Rosenberg samt Detaljplaner.

Kommande markanvisningar

Södra Rosenberg - Steg 2

I takt med att Rosenbergsområdet bebyggs kommer vi att genomföra ett planerat "steg 2" i markanvisningarna på Södra Rosenberg. Markanvisningen kommer då att innefatta fyra kvarter för grupphusbebyggelse, alt. villor samt en tomt för flerbostadshus i tre våningar.

Steg 2 är planerad att starta tidigast våren -21.

Mer information kommer under 2021.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 september 2020