Markanvisning

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter inför en kommande byggnation. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.  Detta sker via så kallade markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Som stöd i arbetet med markanvisningar har Tidaholms kommun antagit en riktlinje för markanvisning.

Pågående markanvisningar

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

Kommande markanvisningar

Södra Rosenberg

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort

Tidaholms kommun utvecklar just nu stadsdelen Rosenberg i södra delen av Tidaholms tätort.

Under 2017-2018 planlades området för ändamålet skola, besöksanläggningar samt bostäder och under 2018 påbörjades exploateringen i området. Här växer en blandad bostadsbebyggelse fram, med plats för såväl villor som grupphus (radhus, parhus, kedjehus) samt flerbostadsbebyggelse, i direkt anslutnig till ett kommande skol- och idrottsområde.

Markanvisning kommer att hållas för utpekade delar av Rosenbergsområdet under våren 2019.

För de byggherrar som är intresserade av att exploatera i området tas intresseanmälningar löpande in fram tills dess markanvisningen startar. De som anmält sitt intresse kommer att få uppdaterade informationsutskick under processen.

Intresseanmälningar görs till samhällsbyggnadsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om Rosenbergsområdet på sidorna om Rosenberg samt Detaljplaner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planskiss Rosenberg 2017-12-14.jpg 2.2 MB 2018-05-04 14.37

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:22 februari 2019