Program - Skaraborgs turistslingor

Stugor i Hömbs kyrkby

Tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner har Skaraborgs kommunalförbund arbetat fram ett förslag till att utveckla Skaraborg som besöksmål - "Program Skaraborgs turistslingor". Under hösten 2019 är förslaget ute på samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Programmet är ett första steg i arbetet med att ta fram ytterligare tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborg.

Längst ned på sidan finns programmet och de kartor som hör till.

Samråd

Samråd om programmet hölls till och med 2019-12-02.

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och eventuella revideringar görs. Arbetet utförs och leds av Skaraborgs kommunalförbund.

Kontakt och information

Linnea Hedin, Tengbom

epost: linnea.hedin@tengbom.se

Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund,

e-post: magnus.fredricson@skaraborg.se

Handlingar

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 november 2020