Gymnasieval

Tidaholms kommun ingår tillsammans med Skaraborgs övriga kommuner i Utbildning Skaraborg. Detta samverkansavtal innebär att elever i Tidaholms kommun har rätt att bli mottagen i första hand inom hela Skaraborg. För att se vilka gymnasieskolor och program som finns i Skaraborg kan du besöka Utbildning Skaraborgs webbplats Länk till annan webbplats..

Tidaholms kommun har en egen gymnasieskola, Rudbecksgymnasiet, som har ett brett programutbud med både yrkes- och högskoleförberedande program.

Stöd och vägledning

Studie- och yrkesvägledare på grundskolan samt på Introduktionsprogrammen arbetar med vägledning och information inför gymnasiet och hjälper eleverna med ansökan som görs via Utbildning Skaraborg. På Skolverkets webbplats utbildningsguiden Länk till annan webbplats. finns information om gymnasiet, behörighetskrav, programstrukturer och mycket annat.

Inackorderingstillägg

Om du väljer att studera i annan kommun kan du ha rätt till inackorderingstillägg. Det finns en e-tjänst för ansökan om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. som Utbildning Skaraborg tillhandahåller.

Om du ska studera på en friskola i en annan kommun ansökan om inackorderingstillägg via Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats..

Kontakt

Tove Valentin

Studie- och yrkesvägledare grundskolorna

Telefon: 0502‑60 68 16

E-post: tove.valentin@tidaholm.se

Rudbecksgymnasiet administration

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: rudbecksgymnasiet@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 februari 2024