Olycksfallsförsäkring

Tidaholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om vad försäkringen omfattar och vilka villkor som gäller för olika grupper.

Att göra vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.

Anmäla skada

Det är barnets eller elevens vårdnadshavare som anmäler skador till försäkringsbolaget. Skadeanmälning sker via försäkringsbolaget Svedeas hemsida. Länk till annan webbplats.

Mer information om försäkringsvillkor under tidigare år finns i försäkringsbeskeden nedan.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 april 2023