KAA - Kommunala aktivitets­ansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att alla kommuner måste ha kontakt med ungdomar under 20 år som inte har en gymnasieexamen, vilket regleras i skollagen (kapitel 29 § 9). Det innebär att Tidaholms kommun har skyldighet att ha kontakt med den som:

  • är 16–19 år
  • har fullgjort skolplikten
  • inte går i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiebevis från anpassad gymnasieskola eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat

Syftet med kontakten är att kommunen behöver veta vad ungdomen har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder som ska leda till att påbörja eller återuppta utbildning eller annan meningsfull sysselsättning.

Upptäck dina framtida möjligheter tillsammans med oss!

Vi kan erbjuda individuellt stöd utifrån vad du vill och behöver. Vi stöttar dig så mycket du önskar. Tillsammans hittar vi din väg framåt. Nedan är exempel på stöd vi erbjuder:

Individuella samtal: Vi erbjuder individuella samtal för att tillsammans kartlägga din situation och skapa mål och motivation framåt.

Studie- och yrkesvägledning: Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning mot gymnasiestudier, komvux, folkhögskolor eller andra studiealternativ som är möjliga alternativ.

Praktik och arbete: Vi erbjuder hjälp att söka praktikplats och stöd i jobbsökandet. Tidaholms kommun erbjuder praktikersättning motsvarande CSN's studiebidrag.

Lotsning till annan aktör: Vi kan förmedla och vara ett stöd i kontakt med andra kommunala verksamheter, andra myndigheter eller organisationer.

Kontakt

Jenny Larsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0735-97 48 74

Frida Johansen 

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0502-60 61 34

E-post: Kommunaktivitetsansvar@tidaholm.se


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:31 maj 2024