Skolskjuts

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. På webbsplatsen finns också information om kollektivtrafik.

Skolskjuts - grundskolan

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts kan eleven få när avståndet mellan hem och skola, eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar till elever i årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Riktlinje och rutin kring skolskjuts

Nedan finner du information om vad som gäller vid skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts genom att skicka in en eller flera av följande blanketter, som du också finner längst ner på sidan, till kommunen:

Behöver du ersätta ett förlorat eller defekt skolkort (busskort) ska du vända dig till respektive skolas administratör. Kontaktuppgifter finner du på sidan om skolor och hur du går till väga får du information om i rutinen för ersättning av förlorat eller defekt skolkort Pdf, 439 kB..

Elevresor - gymnasium

Nedan finner du information om vad som gäller för elever som går på gymnasium. Oavsett vilket gymnasium du går så gäller detta elever folkbokförda i Tidaholms kommun.

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Sofia Nilsdotter

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: sofia.nilsdotter@tidaholm.se

Västtrafiks linjetrafik

För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabeller Länk till annan webbplats. eller Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats..

Viktig information gällande skolskjuts och tidtabellskifte

På söndag 13 december inträffar Västtrafiks årliga tidtabellskifte. Då görs små justeringar i tidtabellerna. För Tidaholms räkning gäller det linjerna 302, 303, 321, 322, 323, 325, 326, 327 och 405.

Nya elevskjutslistor kommer inte att skickas ut. Det är vårdnadshavarens ansvar att ta reda på vilken eventuell tidsjustering som gäller för sitt barns hållplats och linje.
Tidtabellerna hittar du på Västtrafiks hemsida. Länk till annan webbplats.

För elever som åker buss med Carlsteins Trafik AB till skolan eller till någon av ovanstående linjer ansvarar Carlsteins för att alla elever kommer till skolan om det uppstår något problem till följd av tidtabellskiftet.

Dock innebär Västtrafiks förändringar att vi varit tvungna att tidigarelägga två av Carlsteins morgonturer.

Carlsteins tur 200 mellan Bälteberga – Mariedal – Ottravad – Sandlid – Sagabo – Dvärstorp – Dimbo – Varv – Hömb – Ekedalens skola har tidigarelagts ca 10 minuter. Påstigningstider för respektive hållplats finner du här: Turlista 200 Pdf, 170 kB.

Carlsteins tur 500 mellan Vättak – Kymbo – Bäck – Hångsdala – Östra Gerum – Dvärstorp - Valstad skola har tidigarelagts ca 5 minuter. Påstigningstider för respektive hållplats finner du här: Turlista 500 Pdf, 170.6 kB.

De elever som åker skoltaxi och som får någon form av tidsjustering i och med tidtabellskiftet kommer att få med sig information hem från skolan.

Jag vill påminna dig som vårdnadshavare att förse ditt barn med reflexväst, reflexer och gärna ficklampa under vinterhalvåret.

OBS! Skolskjutsturer som körs av Carlsteins Trafik AB kan under vinterhalvåret komma att ställas in på grund av dåligt väglag och då det inte är tillräckligt halkbekämpat, information kring detta läggs ut på www.tidaholm.se. Då Västtrafik ställer in en tur finns informationen på västtrafik/trafikinformation. Länk till annan webbplats. Ibland sker det snabba väderomslag som gör att en skolskjutstur måste ställas in med kort varsel vilket innebär att informationen på hemsidan inte alltid uppdateras i tid.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-12

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Besök: Stadshuset, Torggatan 26 A, Tidaholm

Post: Trafikansvarig, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 mars 2021