Giftfri skola och förskola

Tidaholms kommun vill minska och förebygga förekomsten av hälsoskadliga
ämnen i skolor och förskolor genom att etablera ett gemensamt och medvetetförhållningssätt vid upphandling och inköp till dessa verksamheter.

Policy Giftfri skola och förskola

Den 29 augusti 2016 antog kommunfullmäktige policyn Giftfri skola och förskola. Syftet med policyn är att främja barns hälsa på kort och lång sikt genom att minska och förebygga förekomsten av hälsofarliga ämnen i Tidaholms förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskola. Policyn anger kommunens förhållningssätt vid upphandlingar och inköp.

Om hälsoskadliga ämnen och kemikalier

Hälsofarliga ämnen och kemikalier är ämnen med egenskaper som är
cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga och hormonstörande. I dagens samhälle kan sådana ämnen förekomma i till exempel leksaker, möbler, textilier, byggnadsmaterial, damm, mat och livsmedelsförpackningar. Enligt Kemikalieinspektionen är barn särskilt utsatta för kemikaliepåverkan av hälsofarliga ämnen, bland annat därför att barn:

  • tar in mer kemikalier via hudkontakt och inandning,
  • har ett högre upptag av kemikalier genom blodhjärnbarriären samtidigt som hjärnan är under utveckling,
  • äter och dricker mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt,
  • får i sig mer damm då de vistas ofta på golvet,
  • stoppar saker och fingrar i munnen.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024