Lämna synpunkter och klagomål

För att utveckla och förbättra barnomsorg, skolor och annan utbildningsverksamhet är det viktigt att kommunen får ta del av medborgarnas synpunkter och klagomål på verksamheterna.

Framföra synpunkter och klagomål

Du är välkommen att framföra synpunkter och klagomål som gäller barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter på följande sätt:

1. Använd dig av kommunens webbformulär

Du kan framföra synpunkter och klagomål via ett webbformulär på kommunens hemsida. De synpunkter och klagomål som kommer in via webbformuläret förmedlas till chefen för den verksamhet som synpunkten och klagomålet gäller. Du kan välja att vara anonym då du lämnar en synpunkt eller ett klagomål via webbformuläret, men då kan vi inte återkomma till dig med ett personligt svar.

2. Vänd dig direkt till någon av våra medarbetare

Du kan även kontakta närmast berörd personal i verksamheten, ansvarig rektor eller skolchef. Detta kan ske via brev, mail, telefon, besök eller på annat sätt. 

Kommunen besvarar synpunkter och klagomål

Du som lämnat en synpunkt eller ett klagomål ska inom två arbetsdagar få en bekräftelse där det framgår vem som tar hand om det du berättat. Du ska också få ett svar från kommunen inom 10 arbetsdagar.

Inkomna synpunkter och klagomål kan komma att publiceras på hemsidan tillsammans med kommunens svar. Innan något publiceras tas alla personuppgifter bort.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, Barn- och utbildningskontoret, 522 83  Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024