Nätverkslag

Stärk ditt stödnätverk med Tidaholms kommuns Nätverkslag. Har du känt dig överväldigad av att koordinera kontakter mellan skola, socialtjänsten och hälsovården? Tidaholms kommuns Nätverkslag är här för att förenkla för dig. Genom att erbjuda skräddarsydda möten, som SIP och nätverksmöten, arbetar vi för att skapa en samordnad och effektiv kommunikation som sätter dina behov i centrum.

I Tidaholms kommun finns ett engagerat team, Nätverkslaget, bestående av erfarna professionella från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Med en bred kompetens inom olika mötesformer är vår uppgift att underlätta samordningen av dina kontakter och stödbehov. Vare sig du är en privatperson eller en professionell aktör, finns vi här för att hjälpa dig att navigera genom komplexa mötesprocesser.

Mötesformer som gör skillnad

SIP-möten (Samordnad Individuell Plan)

En viktig del av vårt arbete är att skapa SIP-möten där vi samordnar insatser från både socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Detta gör vi för att säkerställa att du och dina närstående är delaktiga i planeringen av de insatser som erbjuds. Det ger en klar översikt över vem som gör vad och förbättrar samordningen mellan olika verksamheter.

Nätverksmöten

Ibland behöver man utöka sitt stöd utöver det vanliga. Då ordnar vi nätverksmöten där fler nyckelpersoner från ditt nätverk bjuds in. Dessa möten skapar en plattform för diskussion, engagemang och gemensam problemlösning, vilket leder till ett starkare och mer samordnat stöd.

När är det lämpligt med ett möte?

Oavsett om det rör sig om ett barn, ungdom, vuxen eller en hel familj i en utmanande situation, är våra möten skräddarsydda för att möta just era behov. De är särskilt värdefulla när:

  • Det finns ett behov av ökad förståelse och stöd från både privat och professionellt håll.
  • Samarbetet mellan olika parter behöver förbättras.
  • Det finns många olika åsikter och en gemensam väg framåt behöver hittas.

Hur kan du komma i kontakt med oss?

Om du har frågor eller behöver hjälp med att arrangera ett möte, är du välkommen att kontakta vår samordnare, Ann-Louise Bengtsson.

Vårt team är här för att erbjuda stöd och vägledning genom hela processen, från planering till genomförande av mötet.

Tidaholms kommuns Nätverkslag är till för att göra ditt liv lite lättare genom att erbjuda samordnade och effektiva möteslösningar. Tveka därför inte att kontakta oss vid behov – tillsammans kan vi skapa en starkare och mer sammanhållen plan för dig och dina närstående.

Kontakt

Ann-Louise Bengtsson

Samordnare

Telefon: 0502-60 66 45

E-post: ann-louise.bengtsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 juni 2024