Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte vara säker på att ett barn far illa för att göra en anmälan - att du är orolig är tillräckligt. Anmälaren kan vara anonym men socialförvaltningen vill helst att anmälaren uppger sitt namn.

Anmälan kan lämnas skriftligt eller per telefon. Blanketten för orosanmälan finns nedanför under "E-tjänster och blanketter".

Vad händer vid en orosanmälan?

När socialtjänsten får en orosanmälan görs skyndsamt en skyddsbedömning av en socialsekreterare. I bedömningen tar socialsekreteraren bland annat hänsyn till hur allvarlig händelsen som orsakat anmälan är. Det vanligaste är att en anmälan inte leder till akuta åtgärder. En vanlig åtgärd är istället att vårdnadshavaren för och barnet det gäller kallas till ett möte. Under mötet pratar man om familjens och barnets situation, om det finns ett behov av stöd eller behov av att se över barnets situation för att tydliggöra hur barnet har det. Kommer man fram till att familjen eller barnet behöver stöd fattas ett beslut om en utredning. Efter en utredning kan socialtjänsten erbjuda olika former av insatser. Det vanligaste är att familjer är positiva till att få stöd och att insatser sker i samråd med familjen.

Om orosanmälan gäller ett mycket allvarligt missförhållande kan akuta åtgärder sättas in. Om bedömningen är att barnet har ett direkt skyddsbehov kan barnet tas om hand. Det är viktigt att den här möjligheten finns men det är väldigt ovanligt att en orosanmälan leder till ett omhändertagande.

Kontakt

Socialförvaltningen

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: ifomyndighet@tidaholm.se

Postadress: Socialförvaltningen, Tidaholms kommun, 522 83 TIDAHOLM

Socialjouren

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Telefontider: mån-tor kl. 17-23, fre kl. 16-01, lör kl. 15-01, sön kl. 15-23

Polisen

Övrig tid

Telefon: 114 14

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 januari 2024