Familjecentralen

Ett litet barn tittar fram.

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjen. Här kan du möta andra föräldrar och barn samt få stöd i ditt föräldraskap.

Öppettider

Dag

Öppettider

Måndag

13-15

Tisdag

13-15

Onsdag

9.30-12

Torsdag

10-12.30

Fredag

9.30-12

Om familjecentralen

På familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, specialistsjuksköterskor, socialpedagoger och socionomer. Även läkare och psykolog finns att tillgå. Det går bra att fråga om det mesta. Allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns till som stöd för er.

Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt, öppet för alla familjer oavsett hur den ser ut, och det är gratis att komma hit.

Tänk på varandra – var fria från infektioner när ni kommer.

Öppet hus

Öppet hus är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar socialpedagoger och ibland finns det planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, till exempel sångstunder. Det finns fika till självkostnadspris.

Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här.

Barnmorskemottagningen

Här kan ni träffa barnmorskan under hela graviditeten, bli erbjudna hälsosamtal och delta i föräldragrupp. När ert barn är fött går kvinnan hit på efterkontroll och ni kan få råd om preventivmedel.

Telefon: 010-435 84 53

Barnhälsovården

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa, till exempel kost, sömn och andra behov. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp. Två gånger i veckan har barnhälsovården drop-in mottagning på familjecentralen där du kan träffa BVC sköterska.

Telefon: 0502-180 11

Drop-in tider: tis kl. 13-14.30, ons kl. 9.30-12

Råd och stöd

Livet är en berg- och dalbana. Alla föräldrar kan någon gång behöva råd och stöd av någon utanför den egna familjen eller vänkretsen. Socialtjänstens öppenvårdsgrupp kan hjälpa er med frågor och funderingar i er familjesituation eller kring att vara förälder. Välkommen att ta kontakt med oss.

Telefon: 0502-60 62 20

Föräldragrupper

De återkommande föräldragrupperna på familjecentralen är:

  • Blivande föräldrar
  • Föräldragrupp under barnets första år
  • Barnolycksfallskurs med Röda korset
  • ABC gruppträffar för föräldrar till barn 3-12 år

Välkommen att höra av dig för mer information och intresseanmälan.

Kontakt

Anja Johansson

Socialpedagog

Telefon: 0502‑60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

 

Veronika Karlsen

Socialpedagog

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

 

Besök: Västra Drottningvägen 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:20 augusti 2019