Familjecentralen

Ett litet barn tittar fram.

Familjecentralen är den självklara mötesplatsen för familjen. Här kan du möta andra föräldrar och barn samt få stöd i ditt föräldraskap.

Öppettider

Ordinarie öppettider:

 • Måndag: kl. 13-15 (Öppet hus)
 • Tisdag: kl. 13-15 (Öppet hus)
 • Onsdag: Stängt
 • Torsdag: kl. 10-12.30 (Barn 0-1 år, Babyträff med tema och sångstund)
 • Fredag: kl. 9.30-12 (Öppet hus, sångstund och fika)

Sångstunder

 • Torsdag: kl. 11-11.30 (För barn upp till 1 år)
 • Fredag: kl. 10-10.30 (För barn i alla åldrar)

Drop-in-mottagning, BVC (barnavårdcentralen)

 • Måndag kl. 14-15

Om familjecentralen

På familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, specialistsjuksköterskor, socialpedagoger och socionomer. Även läkare och psykolog finns att tillgå. Det går bra att fråga om det mesta. Allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns till som stöd för er.

Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt, öppet för alla familjer oavsett hur den ser ut, och det är gratis att komma hit.

Tänk på varandra – var fria från infektioner när ni kommer.

Film: "Familjecentral – möjligheternas arena för det tidiga förebyggande arbetet". En film av FFFF (Föreningen för familjecentraler främjande). Länk till annan webbplats.

Öppet hus

Öppet hus är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar socialpedagoger och ibland finns det planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, till exempel sångstunder. Det finns fika till självkostnadspris.

Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här.

Barnmorskemottagningen

Här kan ni träffa barnmorskan under hela graviditeten, bli erbjudna hälsosamtal och delta i föräldragrupp. När ert barn är fött går kvinnan hit på efterkontroll och ni kan få råd om preventivmedel.

Telefon: 010-435 84 53

Barnhälsovården

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa, till exempel kost, sömn och andra behov. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp. En gång i veckan har barnhälsovården drop-in mottagning på familjecentralen där du kan träffa BVC sköterska.

Telefon: 0502-180 11

Drop-in tider: Mån kl. 14-15

Föräldragrupper och aktiviteter

De återkommande föräldragrupperna på familjecentralen är:

 • Blivande föräldrar
 • Barnolycksfallskurs med Röda korset
 • ABC gruppträffar för föräldrar till barn 3-12 år
 • Trygghetscirkeln
 • Spädbarnsmassage (nyhet för våren 2023)
 • Miniröris (nyhet för våren 2023)

Mer information, starttider och anmälan - Tidaholmsförälder.

Tidaholmsförälder

Kommunen har lanserat en ny webbplats med samlad information till alla föräldrar. Här finner man information från både kommunens egna verksamheter och andra aktörer som kommunen samarbetar med.

Från den första gruppen som blivande förälder och genom hela ditt barns uppväxt vill vi som kommun finnas för dig!

Råd och stöd

Livet är en berg- och dalbana. Alla föräldrar kan någon gång behöva råd och stöd av någon utanför den egna familjen eller vänkretsen. Socialtjänstens öppenvårdsgrupp kan hjälpa er med frågor och funderingar i er familjesituation eller kring att vara förälder. Välkommen att ta kontakt med oss.

Telefon: 0502-60 62 20

Kontakt

Anja Johansson

Socialpedagog

Telefon: 0502‑60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se


Veronika Karlsen

Socialpedagog

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se


Besök: Västra Drottningvägen 11

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 mars 2024