EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, EU-val. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Mer information om rösträtt finns på valmyndighetens webbplats.

Rösta i förtid

I Tidaholms kommun kan du förtidsrösta på Stadsbiblioteket, Södra Kungsvägen 8.

Du kan förtidsrösta om du inte kan eller vill rösta i din vallokal på valdagen. Förtidsröstningen i Sverige startar den 22 maj, sista dagen att förtidsrösta är på valdagen den 9 juni.

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. När du förtidsröstar läggs dina röster i ett kuvert som skickas till din vallokal på valdagen.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Person som intygar måste då visa sin id-handling.

Förtidsröstningens öppettider 22 maj - 9 juni

 • Måndag klockan 10-18
 • Tisdag klockan 10-18
 • Onsdag klockan 10-18
 • Torsdag klockan 10-17
 • Fredag klockan 10-17
 • Lördag klockan 10-13
 • Söndag klockan 10-13

Avvikande öppettider

 • Torsdag 6 juni klockan 10-14
 • Söndag 9 juni klockan 8-21

Rösta på valdagen

På valdagen röstar du i din vallokal mellan klockan 8 på morgonen och klockan 21 på kvällen.

I god tid innan valdagen får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet innehåller information om din rösträtt och vallokalens adress och öppettider.

Du måste alltid kunna visa giltig id-handling för att få rösta. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Person som intygar måste då visa sin id-handling.

Röstar du i din vallokal på valdagen behöver du inte ha med dig ditt röstkort.

Vallokaler

Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Var uppmärksam på vilken vallokal du tillhör.

 • Sparbankshallen, Östra Ringvägen 41 (Hökensås Norra).
 • Forshallen, lilla salen, Forsgatan 9 (Tidaholm Norra).
 • Forshallen, stora salen, Forsgatan 9 (Tidaholm Norra).
 • Stadsbiblioteket, stora salen, Södra Kungsvägen 8 (Tidaholm Östra).
 • Rosenbergshallen (idrottshall), Regnbågsvägen 8 (Tidaholm Västra).
 • Dimmehus (Dimbo m.fl).
 • Velinga bygdegård, Velinga (Hökensås Södra/Västra).

Samtliga vallokaler är tillgänglighetsanpassade.

Hjälp vid röstning

Hjälp i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Ambulerande och budröstning

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal kan få hjälp av ambulerande röstmottagare eller ett bud.

Ambulerande röstmottagning

De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd och kan ta emot förtidsröster till exempel i väljarens bostad. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från den 22 maj till och med valdagen den 9 juni.

Kontakta kommunens valsamordnare för att boka ambulerande röstmottagare.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

För att kunna rösta via bud behöver du särskilt material som du kan beställa från kommunen eller Valmyndigheten.

Punktskriftsmaterial för röstning

Personer med synnedsättning kan från och med den 13 maj beställa punktskriftsmaterial för röstning genom ett formulär på val.se. Materialet kommer även att distribueras till de personer som finns registrerade som punktskriftsläsare hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Rösträkning

När vallokalerna stänger klockan 21 på kvällen räknas rösterna i vallokalen. När rösterna är räknade rapporterar vallokalen in resultatet till Valmyndigheten. På natten tillkännages det preliminära valresultatet på webbplatsen val.se Länk till annan webbplats..

På onsdagen efter valet räknas de röster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen, detta kallas preliminär rösträkning (uppsamlingsräkningen). Alla röster från kommunen skickas sedan till Länsstyrelsen som räknar alla röster igen.

Vem som helst får komma och se hur rösträkningen genomförs, både i vallokalen och vid den preliminära rösträkningen. Rösträkningen får dock inte störas.

Kontakt

Marie Anebreid

Valsamordnare

Telefon: 0502-60 66 80

E-post: kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 juni 2024