Allmänna val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige äger rum i september 2026.

Efter valen görs det en mandatfördelning där det framgår hur många personer från respektive parti som har fått en plats i respektive beslutande församling. Ta del av mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Tidaholm via länken nedan:

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Nästa val till Europaparlamentet äger rum söndagen den 9 juni 2024.

Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Kontakt

Marie Anebreid

Valsamordnare i Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 februari 2024