Allmänhetens frågestund

Kommunmedlemmar har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt intresse, och som gäller kommunens verksamhet, till fullmäktiges ledamöter. Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunledningsförvaltningens kanslienhet senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Namn, adress och telefonnummer ska uppges. Frågan ska vara kort och koncis.

Frågeställaren ska vara närvarande vid fullmäktigemötet under punkten allmänhetens frågestund, punkten tas upp i början på sammanträdet. Frågeställaren väljer själv om han eller hon vill presentera frågan muntligt under som längst tre minuter.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2024