Medborgardialog

Vi jobbar för dig! Därför är det viktigt för oss att få veta vad du tycker i olika frågor. Ibland har vi särskilda områden vi vill ha dina synpunkter kring vid ett speciellt tillfälle.

Har du en synpunkt, vill ge beröm eller lämna ett klagomål om en specifik sak kan du skicka in en synpunkt till oss. Har du sett något som behöver åtgärdas i den offentliga miljön; gör en felanmälan.

Vill du komma med ett eget förslag så kan du lämna ett Tidaholmsförslag.

Undersökningar

Vi håller regelbundet medborgardialoger i olika ämnen. Vi är också med i olika större undersökningar och studier. Alla enkäter och liknande som kommunen tillhandahåller kommer upp som nyhet här på webben och sprids via kommunens facebooksida. Vi är mycket tacksamma för svar på våra enkäter - det hjälper oss att utveckla kommunen!

Dialoger om samhällsplanering

Planeringen för hur vår kommun ska utvecklas pågår hela tiden. Alla som berörs av tänkta förändringar i den fysiska miljön kan tycka till om planerna under så kallade samråd. Här på webbplatsen hittar du information om pågående planarbete och om hur du kan tycka till om förslagen som finns.

Resultat från dialoger

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsparken medborgardialog.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-11-27 09.18
Barndialogdag.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2020-11-27 09.18
Stallängsskogen.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-11-27 09.18

Kontakt

Louise Holmvik

Ekonomichef

Telefon: 0502-60 60 34

E-post: louise.holmvik@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 maj 2024