Luftföroreningar

En luftförorening är ett ämne som ändrar luftens naturliga sammansättning. Det kan vara gaser eller partiklar (stoft).

En del ämnen som betraktas som luftföroreningar förekommer naturligt i luften men i större mängd än vad som räknas som normalt. Idag vet vi att luftföroreningar har stora effekter på både hälsa och miljö.

Partikelmätningar

Kommunen utför regelbundet partikelmätningar (PM10) för att kontrollera luftkvaliteten i Tidaholm. Mätningarna sker vid Norbergs Konditori.

Luft i Väst

Tidaholms kommun är också medlem i Luft i Väst som hjälper till att bestämma vilka mätningar som behövs och var de behövs i regionen. Under vissa år kan andra parametrar än PM10 kontrolleras i vår kommun.

Luftmätningar i Tidaholm

Vill du veta mer om luftmätningarna i Tidaholm så besök Luft i Väst hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023