Boendemiljö och hälsa

Boendemiljö

Det är viktigt att våra bostäder är så bra som möjligt då vi vistas inomhus en stor del av våra liv. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden ska också fungera ur hygienisk synpunkt. I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som ska fungera som ett hjälpmedel för att förhindra skador på hälsa och miljö.

Detta kan vi hjälpa dig med

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomålsärenden. Vid klagomål ur miljö- och hälsoskyddspunkt bör du som boende alltid som första åtgärd kontakta fastighetsägaren och ge denne tillfälle att rätta till eventuella olägenheter. Om problemen orsakas av en granne råder vi dig att först prata med honom eller henne. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga kan du ta kontakt med oss. Vi bedömer om klagomålet är befogat och kontaktar sedan den som orskar problemet.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023