Anmälningspliktiga verksamheter

Till skydd för människors hälsa finns det vissa verksamheter som är anmälningspliktiga. Det är samhällsbyggnadsnämnden som har ansvar för tillsynen av de lokaler där det finns sådan verksamhet.

Följande ska alltid anmälas till samhällsbyggnadsnämnden:

  • Verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Skola, förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, internatskola eller resurscenter.

 

Anmälan

Vill du starta en sådan verksamhet ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan lokalen börjar användas.

Krav på lokalen

Efter anmälan granskas om lokalen är anpassad för den avsedda verksamheten. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter. Till exempel bedöms lokalens utformning, ventilation, rengörbara ytor, tillgång till dusch- och handtvättmöjligheter, toaletter samt avfallshantering.

Kontakta oss när lokalen planeras

Du bör kontakta oss redan när lokalen planeras. Även när du ska ändra delar av, eller hela lokalen, är det bra om du kontaktar oss. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Avgifter

En avgift tas ut för anmälan samt för tillsyn av lokalen och verksamheten.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Morgan Ewaldsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 60 23

E-post: morgan.ewaldsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024