Odlingslotter

Kommunen erbjuder ett antal odlingslotter för privatpersoner. Odlingslotterna förmedlas via en kö som du anmäler dig till genom att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom kort kommer en e-tjänst.

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du ringer till ansvarig handläggare för kön och anmäler att du vill ställa dig i kön.
 • Du måste vara folkbokförd i Tidaholms kommun.
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för att byta lott men det är inte tillåtet att arrendera flera lotter. Din nuvarande lott måste sägas upp innan du kan teckna avtal för en ny lott.

Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Du får en plats i kön. När en lott blir ledig och du står näst på kölistan kommer du att erbjudas lotten.

 När och hur får jag erbjudande om odlingslott?

 • När erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga och i vilken takt detta sker. Kötiden för att få erbjudande om en odlingslott kan vara några år.
 • Erbjudande om ledig lott sker i dagsläget över telefon till det nummer du uppgivit när du ställde dig i kön. Om du tackar nej till den erbjudna lotten förlorar du din plats i kön.

Hur tecknas avtal?

 • För att kunna skriva ett avtal om odlingslott behöver vi ditt namn, personnummer, postadress, telefon och e-postadress. Om du inte anmälde samtliga uppgifter när du ställde dig i kön kommer vi att fråga efter de uppgifter som saknas när du har tackar ja till en odlingslott, samt kontrollera att uppgifterna från din anmälan fortfarande är aktuella.

 Finns det vatten?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten. Vattnet sätts på 1 maj (om tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost) och stängs av 30 september.

 Hur säger jag upp min lott?

 • Odlingslotterna upplåts ett kalenderår i taget. Avtalstiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast 30 september. Om uppsägningen kommer in senare måste du betala även för det nya året. Avgiften återbetalas inte. Tidaholms kommun har också möjlighet att säga upp avtalet, till exempel om odlingslotten inte sköts.
 • Du säger upp odlingslotten genom att kontakta ansvarig handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Kommunen bekräftar uppsägningen när slutbesiktning är klar och godkänd.

 Vilka regler gäller för lotten?

 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.
 • På odlingslotterna får du inte bygga växthus eller redskapsbod större än 2 x 2 meter, med en maxhöjd om 2 meter. Bygglov kan krävas för växthus eller redskapsbod beroende på storleken. Du kan även bygga en redskapslåda med måtten 1,5 x 1 meter, med en maxhöjd om 1 meter. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten.
 • Området besiktigas årligen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Odlingslotterna upplåts i befintligt skick.
 • Odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, mer information nedan.
 • Du får inte odla arter som räknas som invasiva.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen via vår e-tjänst för felanmälan/synpunkter som du når på hemsidan.
 • För mer information om regler för lotterna, se gällande ordningsföreskrifter för odlingslotterPDF.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 oktober 2020