Invasiva främmande växter

Invasiva växter är växter som hotar den biologiska mångfalden. Det är oftast växter som människan tagit till Sverige och som trivs så bra här att de tränger undan de inhemska växtarterna. De invasiva växterna kan skada hela ekosystem, vara till besvär för jord- och skogsbruk och i vissa fall till och med vara hälsofarliga.

EU har en lista över invasiva arter som enligt lag inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. I Tidaholms kommun finns några av dessa, till exempel jätteloka, jättebalsamin och parkslide.

Förbud

Det är förbjudet att använda, sälja eller slänga ut invasiva växter i miljön. Det är också förbjudet att använda jordmassor som innehåller delar av invasiva växter, vid exempelvis anläggningsarbete, liksom att sälja sådana massor.

Vad gör kommunen

Kommunen ska som fastighetsägare bekämpa invasiva växter som finns på den kommunala marken, även utöver parker och allmänna ytor. Får vi kännedom om att en invasiv främmande växt, som finns på EU-listan, växer på kommunens mark är vi skyldiga att göra vad vi kan för att få bort den.

Vi fokuserar särskilt på att bekämpa invasiva växter i centralorten, i kommunens yttre samhällen och där allmänheten rör sig i större utsträckning.

Vad du ska göra som fastighetsägare

Invasiva växter ska bekämpas för att inte ytterligare spridas i vår natur. Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Några exempel är jättebalsamin, jätteloka, parkslide och blomsterlupin. Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar. Tänk på att förpacka avfallet väl och gör det direkt på växtplatsen för att hindra spridning vid hantering.

  • Detta får du slänga i soptunnan: Om du har en mindre mängd, förpackas det i dubbla och väl tillslutna plastpåsar och lämnas i ditt kärl för restavfall (grön behållare). Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i behållare för restavfall men just växtdelar från invasiva arter går bra, de är ett undantag. Du ska undvika att få med jord och sten i påsen.
  • Detta får du lämna in på ÅVC: Om du har en något större mängd, förpackas det i dubbla och väl tillslutna sopsäckar för att förhindra risk för spridning under förflyttning. Kontakta personalen och informera oss om vad du har i säcken. Vi visar dig till rätt container som står på ett område som du normalt inte får tillträde till. Självklart undviker du att få med jord och sten.
  • Du får INTE lämna växtdelar från invasiva arter på återvinningscentralens plats för trädgårdsavfall.

Rapportera fynd av invasiva växter

Om du hittar en invasiv art i naturen är det bra om du rapporterar detta till Artportalen. Det finns flera vägar att rapportera, enklast är via Artfakta Länk till annan webbplats..

Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. hemsida finns mer att läsa om invasiva växter. Där finner du också beskrivningar i ord och bild på de aktuella växterna.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024